Skip to main content
DA / EN

Om uddannelsesadministration

Proces for arbejdet med prækvalifikation på SDU

Revidering på vej

Direktionen godkendte den 13. oktober 2022 en revidering af processen for SDU’s interne arbejde med prækvalifikationsansøgninger.

Det betyder bl.a., at processen forlænges, således fakulteterne får længere tid til at udarbejde ansøgninger, samt at SAK KVAL får en fagligt kvalificerende rolle.

Som noget nyt er det desuden indarbejdet i processen, at direktionen og Uddannelsesrådet på et årligt fællesmøde skal have en strategisk drøftelse af SDU´s samlede uddannelsesportefølje, og med udgangspunkt heri drøfte eventuelle behovet for nye uddannelser de kommende to til fem år.

SDU Studieservice vil nu gå i gang med at implementere den reviderede proces.

Vil du vide mere?

Kontakt Strategi & Rekruttering på praekval@sdu.dk.

Redaktionen afsluttet: 14.11.2022