Skip to main content
DA / EN

Om regler

Nye retningslinjer for håndtering af covid-19

Ændring ift. dokumentationskrav

De nye lempeligere retningslinjer for håndtering af covid-19 betyder, at SDU ikke længere godtager en positiv covid-19 test som dokumentation for sygdom under eksamen.

Studerende, der bliver syge, skal altså uanset type af sygdom, tage kontakt til egen læge og få en lægeerklæring.

Henvis studerende gerne til mitsdu.dk/sygtileksamen for yderligere information og kontaktmuligheder.

Redaktionen afsluttet: 09.12.2022