Skip to main content
Medarbejderportal for ansatte på SDU's bibliotek
Budget

Vedrørende universitetsbibliotekets budget til bøger i 2023 og 2024.

Syddansk Universitetsbiblioteket har lige som det øvrige SDU måtte gennemføre en række besparelser grundet den kontrollerede opbremsning.

(se evt. informationen i : Opsamling på konsekvenser af tilpasningsprocessen i Fællesadministrationen  ). 

I de forgangne år har vi bl.a. måtte reducere udgifterne til trykte bøger markant.
Dog forventer vi på baggrund af den netop afsluttede tilpasningsproces ingen yderligere reduktion af bogbudgettet fra og med 2024 ift. niveauet i 2022. 

Dog, på grund af dispositionsbegrænsningen i 2023 er bogbudgettet i år midlertidigt reduceret med 300.000 kr.
Det kan derfor ikke undgås, at det påvirker universitetsbibliotekets bogaccession i indeværende år.
Benyt venligst vores forslagsblanket, hvis der er bøger, der savnes. 

Bedste hilsner

SDU's bibliotek

Redaktionen afsluttet: 16.06.2023