Skip to main content

Praksisophold 1 og 2

SPOC-blankettens navn: Praksisophold 1 og 2, Bachelor i audiologopædi

Blankettens flow:
Hvem Aktivitet
 Flow
Studerende
 Udfylder blanketten med ønsker til område samt forhold, der skal tages hensyn til ved tildeling af plads
Sendes til praksiskoordinator
 Praksiskoordinator Tildeler praksissted
 Sendes til praksissted(der sendes info til studerende)
Praksissted
 Godkender
 Sendes til praksiskoordinator
 Praksiskoordinator  Godkender
 Der sendes besked til studerende og praksisvejleder om at aftalen er godkendt
 Praksisvejleder Foretager evalering af opholdet
Sendes til praksiskoordinator
 Praksiskoordinator Godkender evaluering
Sendes til studiesekretær (studerende informeres om at evaluering er godkendt)
 Studiesekretær  Journaliserer
 Sendes til studiesekretær (praksissted anmodes om at sende faktura
 
Flowet er afsluttet

Sidst opdateret: 25.11.2021