Skip to main content

Projektaftale inkl vejlederaftale

SPOC-blankettens navn: Projektorienteret forløb, audiologopædi

Direkte link: https://spoc.sdu.dk/form/2768/submit

Blankettens flow:

Hvem Aktivitet
 Flow
Studerende
 Udfylder blanketten med ønsker til vejleder og område
Sendes til vejledertildeler
 Vejledertildeler Tildeler vejleder
 Sendes til studerende (der sendes info til vejleder)
 Studerende  Udfylder blanketten med oplysninger om praksisophold
 Sendes til praksisvejleder
Praksisvejleder
 Godkender aftalen
 Sendes til vejleder
 Vejleder  Godkender aftalen
 Sendes til studerende
 Studerende Oploader projektbeskrivelse
Sendes til vejleder
 Vejleder Godkender projektbeskrivelse
 Sendes til studieleder
 Studierleder  Godkender praksisforløb
 Sendes til studiesekretær
 Studiesekretær Journaliserer
Flowet er afsluttet og studerende, praksisvejleder, uddreg og sekretær får en mail om at aftalen er godkendt af alle parter.

Sidst opdateret: 25.11.2021