Skip to main content

Projektaftale inkl vejlederaftale

SPOC-blankettens navn: Projektaftale inkl. vejlederaftale: Projektorienteret forløb (praktik), negot 10+10 ECTS

Direkte link: https://spoc.sdu.dk/form/2662/submit

Blankettens flow:

Hvem Aktivitet
 Flow
Studerende
 Udfylder blanketten med oplysninger om virksomhed, omfang, indhold og varighed af det projektorienterede forløb
Sendes til virksomhedens kontaktperson
Virksomhedens kontaktperson
 Godkender aftale
 Sendes til studerende
 Studerende  Tilføjer foreløbig arbejdstitel og beskrivelse af projektet
Sendes til HUM-vejleder
 HUM -vejleder
 Godkender arbejdstitel og evt. omfang
Sendes til SAMF-vejleder
 SAMF-vejleder  Godkender arbejdstitel og evt. omfang  Sendes til praktikkoordinator
 Praktikkoordinator Godkender arbejdstitel og  omfang
 Sendes til studiesekretær
 Studiesekretær Journaliserer
Flowet er afsluttet og studerende, vejledere, sekretær og virksomhedens kontaktperson får en mail om at aftalen er godkendt af alle parter.

Sidst opdateret: 25.11.2021