Skip to main content

Projektaftale inkl vejlederaftale

SPOC-blankettens navn: Projektaftale inkl. vejlederaftale: Projektorienteret forløb (praktik)

Direkte link: https://spoc.sdu.dk/form/2708/submit

Blankettens flow:

Hvem Aktivitet
 Flow
Studerende
 Udfylder blanketten med oplysninger om virksomhed, omfang, indhold og varighed af det projektorienterede forløb
Sendes til virksomhedens kontaktperson
Virksomhedens kontaktperson
 Godkender aftale
 Sendes til studerende
 Studerende  Tilføjer foreløbig arbejdstitel og beskrivelse af projektet
Sendes til praktikkoordinator
 Praktikkoordinator Godkender arbejdstitel og evt. omfang
 Sendes til studiesekretær
 Studiesekretær Journaliserer
Flowet er afsluttet og studerende, vejleder, sekretær og virksomhedens kontaktperson får en mail om at aftalen er godkendt af alle parter.

Sidst opdateret: 25.11.2021