Skip to main content

Vejlederaftale

Denne blanket skal KUN bruges, hvis virksomheden/organisationen, fx en ambassade eller et generalkonsulat, anvender deres EGEN praktikkontrakt.

Hvis det ikke er tilfældet, skal den studerende bruge den relevante blanket, der til fornavn hedder Projektaftale inkl. vejlederaftale

 SPOC-blankettens navn: Vejlederaftale for projektorienteret forløb (praktik)

Direkte link: https://spoc.sdu.dk/form/2683/submit

Blankettens flow:

Hvem Aktivitet
 Flow
Studerende
 Udfylder blanketten med oplysninger om virksomhed, omfang, indhold og varighed af det projektorienterede forløb
Sendes til vejleder
Vejleder
Godkender arbejdstitel og evt. omfang
Sendes til studiesekretær
 Studiesekretær Journaliserer
Flowet er afsluttet og studerende, vejleder, sekretær  får en mail om at aftalen er godkendt af alle parter.

Sidst opdateret: 25.11.2021