Skip to main content

Helene Christensen

Studienævnssekretær, Historie, Oldtidskundskab og Mellemøststudier / Ansvarlig for eksamensuregelmæssigheder

Telefon: 6550 9273
Email: hchris@sdu.dk