Skip to main content

Studiesekretariatet 

Studiesekretariatet servicerer fakultetets uddannelser og studienævn. Du kan læse mere om, hvilke opgaver studiesekretærerne og studienævnssekretærerne varetager ved at vælge fanen af samme navn i oversigten nedenfor.  

Studiesekretærerne er organiseret i teams, som hver administrerer en pulje af uddannelser. 

Afdelingsleder

 

 

 

Afdelingsleder