Skip to main content

Studiesekretærerne 

Studiesekretariatet servicerer fakultetets studienævn og varetager primært følgende opgaver:

  • Planlægger undervisning.
  • Planlægger evaluering af kurser.
  • Supporterer underviserne i brugen af itslearning, Digital Eksamen, ODIN og Eval.
  • Hjælper med at planlæge og afvikle af studiestart, studiepraktik og faglige samt sociale arrangementer på studiet. 
  • Udarbejder fagbeskrivelser for obligatoriske fag, valgfag mv.
  • Planlægger eksamen og hjælper med at afvikle eksamen.
  • Understøtter studieleder og studienævn.