Skip to main content

Studienævnssekretærer  

Studienævnssekretærerne servicerer fakultetets studienævn og varetager primært følgende opgaver: 

  • Planlægger og afvikler studienævnsmøder samt behandler studienævnsansøgninger.
  • Understøtter studieleder og studienævn ift. uddannelsesberetning og kvalitetspolitik.
  • Afholder og afvikler aftagerpanelmøder.
  • Behandler eksamensklager - hvis du som underviser har spørgsmål eller brug for hjælp, kan du kontakte en af de ansvarlige for eksamensklager (se oversigten nedenfor) eller skrive til humeksamensklager@sdu.dk
  • Behandler eksamensuregelmæssigheder - hvis du  som underviser har spørgsmål eller brug for hjælp, kan du kontakte en af de ansvarlige for eksamensuregelmæssigheder (se oversigten nedenfor) eller skrive til humuregel@sdu.dk