Skip to main content

Aftagerpanelmøder - det praktiske

Hvad skal der ske efter mødet?

  • Skriv et referat af mødet
  • Handleplan: Aftagerpanelets udsagn skal på studienævnsmøderne
  • Uddannelsesberetningen: Det skal fremgå af studienævnsreferaterne at der er handlet på aftagerpanelets udsagn

Hvordan afholdes møderne?

  • Vær kreative (walk and talk, gruppearbejde, studerende fremlægger projekter.
  • Vær skarp ved planlægningen – hvad er formålet med dette møde?
  • Skarp mødeledelse, hvor der holdes fokus.
  • Bed om oplæg fra aftagerne (fremmer medansvar – mindre risiko for afbud)
  • Husk at fortælle aftagerne, hvad man har brugt deres input til siden sidst.
  • Nogle aftagere bruger panelet til netværk: Inviter dem ud at spise
  • Nogle aftagere bruger panelet til at holde kontakten til SDU og fagområdet: Fortæl om nyeste forskning.

Forplejning

Udgifter til forplejning afholdes af fakultetet. Der kan bestilles mødeforplejning fx kaffe, te og brød. Læs den samlede forplejningspolitik her

Fakultetet kan desuden dække udgifter til en middag i forbindelse med aftagerpanelmødet. Fakultetet dækker udgifter op til 700 kr. pr. pers. inkl. moms. Man skal sikre sig, at restauranten accepterer at sende elektronisk faktura til SDU, som stiles til Martin Lund på følgende EAN-nr. 5798000423381 med angivelse af, hvilket aftagerpanel fakturaen vedrører. Martin Lund skal samtidig have tilsendt den krævede dokumentation i form af en dagsorden og en liste over deltagerne i middagen.

Rejseafregning

Eksterne deltagere afregner rejse via zExpense. Find en vejledning her

Aftagerpaneler

Læs mere om aftagerpanelernes sammensætning mm.

LÆS MERE

Sidst opdateret: 19.08.2022