Skip to main content
DA / EN

Referat fakultetsledelse

Besøg fra DIAS, erklæring om akademisk frihed, ny budgetmodel og strategi 2024

Læs referater fra ledelsesmøder 19 og 25. september 2023

Af Tina Ellehuus Larsen, , 16-10-2023

I referat fra fakultetsledelsesmødet den 19. september kan du blandt andet læse om:

  • Besøg fra DIAS: Ny DIAS direktør Steen Rynning var på besøg til møde i fakultetsledelsen, og fakultetsledelsen indgik i en dialog med ham i forhold til at styrke samarbejdet med DIAS og til at bruge DIAS som løftestang for forskerne. 
  • Erklæring om akademisk frihed: Fakultetsledelsen drøftede tilbagemeldingerne på erklæringen fra institutråd og studienævn, og de overvejede, hvordan integrationen af værdierne kunne ske fremover. 
  • Ny budgetmodel: Fakultetsledelsen igangsatte de første drøftelser af en ny budgetmodel for fakultetet.

I referatet fra fakultetsledelsesmødet den 25. september kan du læse om:

  • Strategiske prioriteringer for 2024: Fakultetsledelsen kom med forslag til de strategiske prioriteringer for 2024, som sendes i høring på fakultet og institutter i oktober og november.
Redaktionen afsluttet: 16.10.2023