Skip to main content
DA / EN

Referat fakultetsledelse

APV handleplan, SDU IT og SDU Digital, outreach aktiviteter og forfremmelsesprogram

Læs referater fra ledelsesmøde 29. nov. og 13. december 2022

Af Tina Ellehuus Larsen, , 30-01-2023

Fakultetsledelsen holdt møde den 29. november og 13. december, og i referaterne kan I blandt andet læse om:

  • Fakultetets APV handleplan: Fakultetsledelsen fulgte op på status på indsatserne i handleplanen.
  • SDU IT og SDU Digital: Chef for SDU IT Jacob-Steen Madsen og digitaliseringschef Bue Andersen deltog i ledelsesmødet, hvor de aftalte med fakultetsledelsen, at der etableres et netværk på IT-området med NAT VIP repræsentanter. Gruppen havde desuden en drøftelse af det ressourcetræk, som opstår i forbindelse med indførelse af nye IT-systemer (fx nyt ESDH) 

Læs referat fra den 29. november.

  • Outreach-aktiviteter på Naturvidenskab: Teamleder Mikkel Linnemann Johannsson deltog i mødet med forslag til nye og ændrede aktiviteter på outreach området. Blandt andet blev det aftalt, at der skal udvikles nye aktiviteter med individuel tilmelding for gymnasieelever og sabbatister.
  • Forfremmelsesprogram VIP: Fakultetsledelsen godkendte på mødet udmøntningen af forfremmelsesprogrammet på Naturvidenskab. Programmet kan nu ses på sdunet her

Læs referat fra den 13. december.

Redaktionen afsluttet: 30.01.2023