Skip to main content
DA / EN

Referat fakultetsledelse

Økonomi 2022, arbejdsforpligtelse ph.d., dialog med teknisk service om APV, inspirationskatalog og hjemmeside infrastruktur

Læs referat fra møder i fakultetsledelsen den 31. maj og 14. juni 2022.

Af Tina Ellehuus Larsen, , 29-06-2022

Fra mødet den 31. maj kan I blandt andet læse om:

  • Økonomi 2022: Tine Kristiansen præsenterede det reviderede fakultetsbudget på mødet, og regnskabet for 2021 blev også gennemgået.
  • Arbejdsforpligtelse ph.d. studerende: Fakultetsledelsen besluttede, at der ikke skulle ske ændringer til de ph.d. studerendes arbejdsforpligtelse som indstillet af ph.d. skolen.
  • Dialog med Teknisk Service: Som opfølgning på APV’en havde fakultetsledelsen en dialog med chefen for Teknisk Service vedr. fælles opgaveløsning.

 Læs det fulde referat her.

Fra mødet den 14. juni kan I blandt andet læse om:

  • Inspirationskatalog mentorordninger: En arbejdsgruppe har i forbindelse med strateg 2021-2025 udarbejdet et inspirationskatalog for mentorordninger for VIP. Arbejdsgruppen involveres i, hvordan der kommunikeres om kataloget på fakultetet.
  • Hjemmeside om infrastruktur: En arbejdsgruppe har i forbindelse med strateg 2021-2025 udarbejdet en hjemmeside, hvor NATs infrastruktur synliggøres. Hjemmesiden er nu i luften.

 Læs det fulde referat her.

 
Redaktionen afsluttet: 29.06.2022