Skip to main content
DA / EN

Referat fakultetsledelse

Sprogkrav for ph.d., Studieklubben, intro med prorektor og fremtidens arbejdsplads

Læs referat fra møder i fakultetsledelsen den 4. og 8. november 2022.

Af Tina Ellehuus Larsen, , 25-11-2022

Fakultetsledelsen holdt møde den 4. og 8. november, og i referaterne kan I blandt andet læse om:

  • Sprogkrav for ph.d.: Fakultetsledelsen besluttede at indføre sprogkrav på ph.d. uddannelsen.
  • Studieklubben: Sara Winther og Camilla Gundlach fra FAKSEK’s studievejldning præsenterede Studieklubben, som er ét af pilotprojekterne under trivselsprojektet, der blev støttet af midler fra Uddannelses- og Forskningsministeriets trivselspulje. Studieklubben forløb i 2021 som et kursus på itslearning for alle NAT-studerende på andet semester og havde til formål at støtte de studerende i almene studierelaterede udfordringer. Indholdet er nu blevet implementeret som en del af driften ifm. studiestart og det første studieår for alle nye studerende på NAT.  
  • Intro med prorektor: SDU’s nye prorektor Helle Waagepetersen deltog i en  dialog med fakultetsledelsen og uddannelsesudvalget.

Læs referat fra den 4. november.

  • Fremtidens arbejdsplads: Fakultetsledelsen havde en drøftelse af pejlemærker for fremtidens arbejdsplads. Fakultetsledelsen forventer, at der i 2023 kommer en bredere inddragelse i dette strategiske tema.

Læs referat fra den 8. november.

Redaktionen afsluttet: 25.11.2022