Skip to main content
DA / EN

Referat fakultetsledelse

Ligestilling, adgangskrav, MUS for ph.d. og nyheder fra SDU IT

Læs referater fra fakultetsledelsesmøder i maj 2023

Af Tina Ellehuus Larsen, , 08-06-2023

I referat fra fakultetsledelsesmøde den 16. maj kan I læse om følgende:                                                                              

 • Ansættelse af A-TAP: TR Christian B. Dannevang gør ved ansættelse og lønforhandlinger opmærksom på, at vi skal overholde og ikke omgås reglerne og lokalaftalen omkring brug af A-TAP. Fakultetsledelsen besluttede at holde et møde med TR Tanja Christensen og TR Christian B. Dannevang om sagen.
 • Fakultetets ligestillingsrapport 2022: Fakultetets ligestillingsudvalg deltog i mødet, hvor fakultetsledelsen kommenterede på udkastet til ligestillingsrapporten for 2022.
 • Adgangskrav: Direktionen på SDU har på det seneste drøftet fremtidige adgangskrav for universitetets uddannelser. Derfor er fakultetet også gået i gang med nogle drøftelser af dette område. Læs, hvad fakultetsledelsen går videre med til rektoratet.

 I referat fra fakultetsledelsesmøde den 30. maj kan I læse om følgende:

 • Ændring af MUS for ansatte ph.d. studerende: Fakultetets ph.d. udvalg er fremkommet med et ønske om ændring af MUS for ansatte ph.d. studerende, som fakultetsledelsen tog stilling til. 
 • Evaluering af Eksterne Relationer (ERT): Fakultetsledelsen besluttede, at der for nuværende ikke igangsættes en evaluering af ERT, men at der i stedet arbejdes på at skabe mere dialog.
 • Afrapportering fra Direktionstur 24.-26. maj: Marianne Holmer afrapporterede fra direktionstur. 
 • SDU IT og SDU Digital: Digitaliseringschef Bue Andresen og chef for SDU IT Jacob-Steen Madsen deltog i ledelsesmødet. Hovedbudskaber fra SDU IT og SDU Digital var følgende:
  • Support til forskere samles fra efteråret i et IT-forskningscenter: SDU IT kommunikerer yderligere om dette efter sommer.
  • To IT-netværksmøder afholdt for VIP på NAT
  • Ny sikkerhed på mobilt udstyr: SDU IT kommunikerer yderligere om dette efter sommer.
  • ChatGPT drøftes på SDU, og der inviteres til stormøde til efteråret.
  • Oplever du problemer med Teams, så send gerne eksempler til SDU IT.

Redaktionen afsluttet: 08.06.2023