Skip to main content
SUSTAIN

SUSTAIN Referat fra mødet 30. september 2022

Af Trine Søndergaard, , 03-10-2022

Meddelelser fra dekan Marianne Holmer
Marianne Holmer fortalte om de nye tiltag angående Green Lab, som man har besluttet at implementere på hele SDU. Green Lab bidrager også til SDU’s Klimaplan og energireduktion. Det er især ift. stinkskabene, at der kan findes en reduktion. Hovedarbejdsmiljøudvalget skal høres ift. sikkerhed, så det bliver synligt, at stinkskabe f.eks. er slukkede.
Der er på NAT og TEK en frygt for lukning af strøm den kommende vinter. Muligheder for nødstrøm bliver undersøgt.
Sortering af plast bliver ikke igangsat foreløbig. 

Oplæg ved tre nyuddannede SDU-Klimamabassadører
Tina Holm Svenstrup, Charlotte Wiking Antivakis (Indkøb) og Jan Jeppesen (Teknisk Service) er blandt SDU’s netop færdiguddannede klimaambassadører. De holdt oplæg om uddannelsen og fortalte bl.a. om de værktøjer, de har fået til at igangsætte bæredygtighedsinitiativer. De fortalte om skærpede krav til leverandører, om SDU’s Brugtvarebørs, værktøjer til historiefortælling, målgruppesegmentering ift. at bruge affaldsstationer, vigtigheden af ledelsesopbakning og indkøb af en granulator til bortskaffelse af plast. Oplægsholderne lagde desuden vægt på at fortælle om det værdifulde SDU-netværk, de har fået gennem uddannelsen. De opfordrede SUSTAIN til at kontakte dem med nye ideer og eventuelle spørgsmål.

Orienteringer fra SDG HUB
Trine Søndergaard orienterede om, at SDG HUB udsender nyhedsbrev fire-seks gange om året.
Tilmelding til dansk version: : http://eepurl.com/h86fUz
Tilmelding til engelsk version: : http://eepurl.com/h9S0zb
SUSTAIN har tidligere efterlyst information om arbejdet med SDU’s udearealer. Flemming Bridal har videregivet, at områderne nu er kortlagt, men der er tvivl om, hvorvidt de skal have vild beplantning eller solcelleanlæg.
Næste års Bæredygtighedsakademi bliver til i samarbejde med SDU Climate Cluster.
5.-6. november er der SDG Camp for studerende. NATs studerende er blevet informeret via MitSDU og Facebook.

Drøftelse om strategiske prioriteringer 2023  
Fra det efterfølgende plenum kom følgende forslag:

  • Den grønne tankegang skal præsenteres tidligt på studiet.
  • Flere kurser om bæredygtighed kan være obligatoriske, så det ikke er noget, man skal vælge til.
  • Det kan være et krav til virksomhedsprojekter, at de skal have en konkret bæredygtighedsvinkel. Det kan måske gøre det nemmere at ”sælge” projektet til virksomheder. Studerede med viden om bæredygtighed er attraktive, når de skal søge job.
  • Kurser med emnet bæredygtighed bør udløse ECTS-point. Mange studerende synes, at de i forvejen har meget at se til.
  • Nye undervisere skal være klar over, at bæredygtighed skal være en del af undervisningen, fordi det er en del af vores værdier.

Nyt fra institutter og studentermedlemmer
Kim Ravnskjær sendte følgende fra BMB: Vi er i gang med at introducere Green Lab i undervisningen, så BMB- og biomedicinstuderende møder tankegangen på første eller andet semester. Kim Ravnskjær arbejder desuden med forskeres SDG-præsentationer via forskerportalen i samarbejde med biblioteket.

Mette Søndergaard, FKF, fortalte, at de har startet en ny gruppe: FKF Green som består af ti frivillige, som vil arbejde med praktiske og konkrete ting, som f.eks. Viden hos praktikanter, stinkskabe, papirforbrug, flere planter.

Tina Holm Svenstrup, BMB, har været i dialog med Lyreco, som opstiller særlige kasser til indsamling af alle typer kuglepenne. Det gælder også printerpatroner.

Freja Meyer Felbo, BI, er en del af Klimahaven. Hun gjorde opmærksom på, at flytningen af Klimahaven ikke er foregået på en god måde, og at SDU bør beskytte de grønne initiativer, de selv igangsætter.

Benjamin Willy Engel-Andreasen fortalte, at flere studerende fra FKF er kede af udvalget i kantine 2. Flere andre istemte samme problem.
Trine Søndergaard afventer svar fra Mette Brandt (kantinen) angående dette.

Intet til eventuelt
Næste møde i SUSTAIN-udvalget er 8. december 2022

 

Redaktionen afsluttet: 03.10.2022