Skip to main content
DA / EN

Referater

Årets prismodtagere, studievejledning, internationalisering og økonomiske tilpasninger

Læs referater fra Samarbejdsudvalg, Akademisk Råd og fakultetsledelsesmøder i april og maj.

Af Tina Ellehuus Larsen, , 19-05-2023

Hermed følger seks referater fra fakultære mødeorganer fra april og maj måned.

I referat fra møde i fakultetsledelsen den 2. maj 2023 kan I læse om følgende:

 • Status fra vejledningen: Camilla Gundlach fra studievejledningen orienterede på mødet fakultetsledelsen om tendenser i fakultetets studievejledning på baggrund af vejledningsregistreringer fra efterårssemestret 2022. 
 • Årets prismodtagere på Naturvidenskab: Fakultetsledelsen udvalgte i fortrolighed og efter indstilling fra Akademisk Råd og Samarbejdsudvalg årets prismodtagere til innovationsprisen, forskningsformidlingsprisen og TAP-prisen på Naturvidenskab. 

I referat fra ekstraordinært møde i Samarbejdsudvalget den 24. april 2023 kan I læse, at Marianne Holmer orienterede om status for den kontrollerede opbremsning 2023 efter afværgefasen, og at hun opfordrede samarbejdsudvalget til at komme med input til den videre proces og kommunikation.

I referat fra ekstraordinært møde i Akademisk Råd den 24. april 2023 kan I læse, at Marianne Holmer kom med en status på den kontrollerede opbremsning 2023 efter afværgefasen. Hun opfordrede Akademisk Råd til at komme med feedback på den forestående kommunikation den 25. april til alle medarbejdere. Akademisk Råd kom herefter med diverse input til præsentationen (form, rækkefølge og indhold).

I referat fra møde i fakultetsledelsen den 18. april 2023 kan I læse om følgende:

 • Eksamensresultater: Studieleder Finn Kirpekar deltog i mødet til en drøftelse af efterårets eksamensresultater.
 • Internationalisering af uddannelser: Internationaliseringskoordinator Joakim Larsen præsenterede status på internationalisering af fakultetets uddannelser, og han indgik i en dialog med fakultetsledelsen om området.
 • Årets undervisningspris: Fakultetsledelsen besluttede efter indstilling fra fakultetets studienævn, hvem der skulle modtage årets undervisningspris på NAT. Se overraskelsen af årets prismodtager her.
 • SDU Climate Cluster: SCC deltog i ledelsesmødet, hvor de indgik i en dialog med fakultetsledelsen om udvalgte emner.

I referat fra møde i Akademisk Råd den 17. april 2023 kan I læse om følgende:

 • Meddelelser: Universitetsrådet, ny strategi for SDU i høring, survey af kommunikation og inddragelse
 • Økonomiske tilpasninger 2023: Akademisk Råd kom med feedback på, hvordan de oplevede den økonomiske tilpasning (proces, kommunikation mv.) på institutter og i FAKSEK
 • Æresdoktor og fakultetets priser 2023: Akademisk Råd prioriterede i fortrolighed kandidaterne til æresdoktor, innovationspris og forskningsformidlingspris
 • Ny forretningsorden: Akademisk Råd godkendte deres nye forretningsorden udarbejdet af en arbejdsgruppe under Akademisk Råd.
 • Uddannelsesstrategiske muligheder for NAT: Prodekan Poul Nielsen deltog i mødet med sine overvejelser omkring fleksible uddannelser og smart teaching.

I referat fra møde i fakultetsledelsen den 11. april 2023 kan I læse om følgende:

 • Markedsføring: Mikkel L. Johansson deltog med en afrapportering af markedsføring for bacheloruddannelser, Data Science og Klimatilpasning samt internationale kandidatuddannelser
Redaktionen afsluttet: 19.05.2023