Skip to main content
DA / EN
Dekanens ord

Dekanens ord

Af Dekan Marianne Holmer, , 07-01-2021

Godt nytår til alle

Jeg må indrømme, at det er en hård start på året, hvor vi nu igen er stærkt udfordret af pandemien. Heldigvis har vi planlagt foråret med forventning om restriktioner, og vi har både en Plan A og B - i nogle tilfælde endda en Plan C, hvis der bliver yderligere krav om nedlukning.

Vi er langt bedre forberedte og har vænnet os til at arbejde online. Jeg håber derfor, at den kommende tid bliver mindre stressende end i foråret, og at der vil være motiverende arbejdsopgaver, som kan hjælpe til, at alle kan holde modet oppe.

Jeg ser meget frem til at arbejde videre med fakultetets strategi, hvor høringssvarene netop er indkommet. I den næste tid vil høringssvarene blive indarbejdet i strategien med henblik på en godkendelse i slutningen i januar. Herefter skal der udarbejdes forslag til handlinger, som skal prioriteres, og der skal lægges en tidsplan for implementering. Målet er en inddragende proces. Derfor kan I forvente at skulle arbejde med implementeringen på institutterne og i de forskellige udvalg på fakultetet. 

Netop nu er det vigtigt, at vi har fokus på trivsel. Jeg vil opfordre alle til at tænke på kolleger og studerende, specielt de som sidder alene og måske langt fra hjemlandet.

Vi mangler den uformelle samtale i dagligdagen, så tag gerne telefonen eller book et online-møde uden dagsorden og tal med dine kolleger og dine studerende og spørg ind til trivsel, hvad fungerer godt og mindre godt i dagligdagen og i forhold til arbejdsopgaver.

Jeg er sikker på, at det vil være værdsat overalt.

Marianne Holmer, dekan

Redaktionen afsluttet: 07.01.2021