Skip to main content
DA / EN
Åbent Hus

Det første Online Åbent Hus for kandidat og sidefag forløb godt, men med plads til forbedring

Åbent Hus for valg af kandidat og sidefag har til formål at klæde vores bachelorstuderende godt på til at træffe valg vedrørende sidefag og kandidatuddannelse.

Af Trine Søndergaard, , 17-02-2021

Det er især vores nuværende bachelorstuderende, som deltager, men studerende fra andre universiteter i Danmark og udlandet er også inviteret. I år fandt arrangementet sted online 10. februar.

Studievejleder på Det Naturvidenskabelige Fakultet Simone Nothlev Sørensen er projektleder for Naturvidenskabs deltagelse i arrangementet, og hun har haft en travl periode op til SDU’s første Online Åbent Hus:

– Vi besluttede på SDU i september 2020, at arrangementet skulle finde sted online. Normalt har fakulteterne og Studieservice en del koordinerende møder op til afholdelsen af Åbent Hus. Men med et digitalt arrangement i denne størrelse, som vi ikke havde erfaring i at afvikle, har vi haft mange nye ting at tage stilling til. Der var perioder med mange uafklarede spørgsmål, men jeg synes, at processen op til 10. februar alt i alt forløb godt, siger Simone Nothlev Sørensen.

SDU havde valgt bureauet Hello Monday til at udvikle den online event platform, som deltagerne skulle benytte. Her kunne de forskellige uddannelses- og vejledningsoplæg søges frem og tilgås via Zoom-webinarer, så der var flere tekniske finesser, som skulle fungere på dagen:

– I Studievejledningen på Naturvidenskab var vi spændte på, om teknikken fungerede, eller om alt ville crashe, siger Simone Nothlev Sørensen.

– Heldigvis fungerede det, og oplægget fra Studievejledningen forløb godt. Vi havde 160 besøgende til vores oplæg og ca. 80 vejledninger til vores drop-in-vejledning i løbet af dagen, og vi oplevede generelt en rigtig fin atmosfære. Ved et almindeligt Åbent Hus er der ofte meget larm, og vi svarer på de samme spørgsmål igen og igen ved vejledningsstanden. Det undgik vi online, da alle deltagere kunne høre hinandens spørgsmål og også vores svar. Jeg synes også, at vi modtog mange gode spørgsmål via chat undervejs. Vi benyttede os også af, at vi kunne lægge links til hjemmesiden i chat-funktionen og supplere hinandens svar på de studerendes spørgsmål.

Simone Nothlev Sørensen har efter arrangementet bedt oplægsholderne fra Naturvidenskab om en evaluering af deres oplevelse med online-afviklingen. De foreløbige besvarelser viser, at de fleste har haft en succesfuld oplevelse med både teknikken og antallet af deltagere.

Men enkelte har ikke haft så mange deltagere som ønsket og andre synes, at afviklingen via Zoom-webinar gav en fornemmelse af envejskommunikation, da man som vært ikke kunne se og tale med deltagerne. Nogle har desuden haft tekniske vanskeligheder med Zoom. Der har også været udfordringer med efterfølgende at lægge nogle af de optagede oplæg ind i eventplatformen, så de kan tilgås af interesserede, som ikke deltog på dagen.

For fakulteterne samlet blev der afviklet 136 webinarer med i alt 4160 deltagere og 89 møder med 2253 deltagere. Tallene inkluderer oplægsholdere og deltagere, som kan have besøgt flere events. I alt har der været 6413 interaktioner til eventet. De foreløbige besvarelser fra evalueringen blandt deltagere viser, at 98% vurderer, at de havde en positiv oplevelse, og 70% angiver at de er blevet mere afklarede i forhold til deres valg.

Ifølge Simone Nothlev Sørensen er der plads til forbedringer, når Åbent Hus for potentielle nye bachelorstuderende skal afvikles 26.-27. februar, hvilket hun også mener er forventeligt. Samtidig betyder det, at der er hentet gode erfaringer i at have haft en slags generalprøve – på selve præmieredagen.

Redaktionen afsluttet: 17.02.2021