Skip to main content
DA / EN
Dekanens ord

Dekanens ord

Af Dekan Marianne Holmer, , 11-03-2021

Kære medarbejder

I de næste uger kommer jeg på besøg på institutterne til Dekanens hjørne for at drøfte fakultetets strategi. Onlinemøderne er grundigt planlagt sammen med institutledere og institutsekretærer, så vi kan få en god dialog om indholdet og prioriteringer af indsatser med alle medarbejdere.

Møderne vil være en blanding af breakout rooms, opsamlinger i plenum og spørgsmål. Jeg ser meget frem til besøgene.

Et af de emner, som har været højt prioriteret i drøftelser af forskningsstrategien i efteråret, er et øget samarbejde på tværs af fakultetet og med partnere udenfor fakultetet og udenfor universitetet. Selvom vi allerede har mange samarbejder, er der enighed om, at der er et stort potentiale i flere samarbejder.

Internt mellem institutter er den største opgave, at forskerne kender til hinandens kompetencer og til den tilgængelige infrastruktur. Vi har behov for at finde enkle løsninger til at lære hinanden bedre at kende og til at synliggøre de kompetencer og den infrastruktur, som findes på NAT.

Med hensyn til de eksterne samarbejder gælder noget af det samme, og her kan kolleger med eksisterende kontakter være en stor hjælp.

Ledelsesgruppen blev i sidste uge introduceret til RIO’s CRM system, som indeholder SDU’s eksisterende kontakter – og de er mange. Systemet er tilgængeligt, men vi mangler at drøfte en optimal brug på NAT.

I sidste uge deltog Uddannelsesudvalget og ledelsesgruppen i en workshop sammen med RIO, hvor der var fokus på fempunktsplanen omkring employability. Et af de beskrevne virkemidler er at få studerende i kontakt med virksomheder under studiet.

Mange undersøgelser har vist, at virksomhedskontakt øger dimittenders mulighed for at komme hurtigt i job efter endt uddannelse. Der er bred opbakning til at arbejde med dette virkemiddel på NAT’s uddannelser.

Som det har været annonceret på SDU’s medieplatforme og også omtalt i eksterne medier, så er SDU inde i en besparelsesrunde. Tre områder er ramt (Fællesområdet, Humaniora og Teknik) af forskellige årsager.

På NAT har vi i de seneste år haft stort fokus på at få budgetlægningen optimeret. Samtidig har vi holdt igen med udgifterne. Det betyder, at vi har en god økonomi generelt, og der er et stort fokus på at øge indtægterne på det institut, hvor det kniber.

Fremtiden er usikker for alle i Danmark grundet pandemien, og det er ikke anderledes for SDU og for NAT, og derfor er det meget vanskeligt at forudse fremtiden. Det er glædeligt at se, at NAT har optjent STÅ som budgetteret - og både i 2020 og nu i 2021 er der hjemtaget flere eksterne midler end forventet. Nu drejer det sig bare om at få projekterne i gang.

Nedlukningen fortsætter, og som forudset, er det endnu sværere at lukke samfundet op igen, end det var at lukke samfundet ned. Al vores undervisning er påvirket af nedlukningen, hvilket kræver ekstra ressourcer af undervisere og administratorer for at tilpasse og omlægge undervisningen.

Mange familier er fortsat udfordret af, at de unge familiemedlemmer er i hjemmeskole, og at pasningsordninger ikke kører for fulde omdrejninger. Også arbejdet i laboratorier og i felten er påvirket af nedlukningen. F.eks. begynder der at være mangel på helt basalt udstyr som handsker og pipettespidser.

Med andre ord kan vi ikke arbejde som normalt, og vi kan langt fra arbejde optimalt. Ting tager længere tid og tiden er mindre i familierne.

Det er derfor vigtigt at få talt med hinanden om, hvilke opgaver som skal prioriteres og samtidig hjælpe hinanden og acceptere, at nogle opgaver tager længere tid og ikke bliver løst som under normale forhold. Her har lederen en vigtig rolle i at sikre en god dialog om opgaver, trivsel og motivation i de enkelte forskningsgrupper og teams.

Jeg kan kun opfordre alle til at tale sammen og henvende sig til lederen, hvis der er behov for en forventningsafstemning.

Marianne Holmer, dekan

Redaktionen afsluttet: 11.03.2021