Skip to main content
DA / EN
Kvote 2

Fremgang i antallet af kvote 2-ansøgninger til SDU's naturvidenskabelige bacheloruddannelser

Sammenlignet med 2020 har 11 procent flere unge søgt ind på en af SDU’s naturvidenskabelige uddannelser med 1. prioritet. Stigningen i ansøgninger med alle prioriteter er på 16 procent i forhold til sidste år.

Af Trine Søndergaard, , 25-03-2021

De naturvidenskabelige bacheloruddannelser på SDU har modtaget i alt 1178 ansøgninger. Sidste år satte 767 unge deres kryds ved Naturvidenskab på SDU, med i alt 1013 ansøgninger. Det giver en fremgang i år på 16 procent.

De naturvidenskabelige uddannelser har modtaget 290 ansøgninger med 1. prioritet, mod 261 sidste år. Det svarer til en stigning på 11 procent. I 2020 oplevede Naturvidenskab en fremgang på 10 procent i kvote 2-ansøgninger i forhold til året før. På landsplan er antallet af 1. prioritetsansøgninger til naturvidenskabelige uddannelser steget med 71, eller 3 procent, og Naturvidenskab på SDU står altså for ca. halvdelen af den fremgang.

– Det er positivt, at vi to år i træk kan se en stigning i vores kvote 2-ansøgninger. Det tyder på, at de unge er opmærksomme på, at de har fordel af at søge i kvote 2, hvor de bliver vurderet på andet end deres karaktergennemsnit, siger prodekan for de naturvidenskabelige uddannelser Poul Nielsen.

Det er dog ikke alle naturvidenskabelige uddannelser, som oplever en stigning i antallet af ansøgninger til kvote 2. Fysik har et fald i ansøgere på 54 procent, og ansøgertallet til Datalogi er faldet med 22 procent i forhold til sidste år.

De største stigninger i 1. prioritetsansøgninger ses på Biomedicin, som stiger 43 procent, mens de to matematikuddannelser oplever næsten en fordobling med 92 procent flere ansøgninger.

– Jeg synes, det er en flot fremgang vi ser på næsten alle vores uddannelser i år, siger sekretariatschef Niels Kring.
– Det seneste år har vi omlagt alle vores outreach-aktiviteter til onlineformater, og det er meget glædeligt at se, at vi alligevel er lykkedes med at få et tilfredsstillende antal ansøgere.

SDU har modtaget 11 procent flere ansøgninger i år sammenlignet med sidste år. Ser man udelukkende på 1. prioritetsansøgninger til SDU, er stigningen på mere beskedne 3 procent.

SDU’s samfundsvidenskabelige uddannelser står for den største stigning i 1. prioritetsansøgninger med 12 procent, mens ingeniøruddannelserne i år oplever et fald på 5 procent i 1. prioritetsansøgninger.

Find flere informationer om årets kvote 2-ansøgninger til SDU’s bacheloruddannelser på app.powerbi.com.

Redaktionen afsluttet: 25.03.2021