Skip to main content
DA / EN
Strategi

Inddragelse af medarbejdere bringer ekspertise i spil

Staben på Det Naturvidenskabelige Fakultet og dets institutter er et nøgleeksempel på den højt specialiserede arbejdskraft, der præger det moderne arbejdsmarked. Vi zoomer ind på fakultetets opdaterede strategi og dens tre primære fokusområder: Uddannelse, forskning – og her mennesker og organisation.

Af Mikkel Linnemann Johansson, , 31-03-2021

Strategien frem til 2025 understreger en vigtig ambition på Det Naturvidenskabelige Fakultet:

Medarbejderinddragelse.

Dermed skal strategien sikre et fremadrettet fokus på inddragelse af medarbejdere, der i højere grad skal have indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdet, både i forhold til rammerne og til prioriteringen af selve arbejdsopgaverne samt medinddragelse i forhold til vigtige beslutninger.

– Den nære ledelse bliver en vigtig del i understøttelsen af vores strategi. Sektionerne er en del af en ny konstruktion, der tager tid at opbygge. Her bliver gode relationer mellem medarbejdere og ledere afgørende for at sikre medarbejderinddragelse, siger sekretariatschef Niels Kring.

Ifølge ham er det afgørende, at nærledelse giver handlerum og mandat til medarbejdere, så de I samspil kan prioritere opgaver og sikre medinddragelse i vigtige beslutninger.

Han pointerer, at der altid vil være bundne opgaver, der skal prioriteres, men den enkelte medarbejder skal inden for sit kerneområde have et råderum, der sikrer, at man som ansvarsfuld medarbejder også selv kan prioritere og igangsætte opgaver og derved skabe værdi for sit institut, fakultetet og SDU. Omvendt er det også vigtigt, at lederen er så tilstrækkelig tæt på opgaveløsningen, at lederen kan hjælpe med at prioritere, hvis det er nødvendigt og dermed mindske stress.

– Medinddragelse skal være med til at motivere medarbejdere, der jo ofte har en mere specialiseret viden end deres ledere, og til at bringe deres ekspertise i spil, siger Niels Kring.

Digitalisering skal give plads til at prioritere smartere

Fakultetets strategi for 2021-2025 sætter samtidig fokus på den digitalisering, der allerede er i fuld gang inden for mange af organisationens områder.

Inden for økonomi og HR er flere større projekter igangsat med et mål om at optimere arbejdsgange, så flere ressourcer kan frigives til at prioritere vigtige arbejdsopgaver, som vi i dag har svært ved at nå.

– Ser man på HR-området så bevæger vi os imod ét samlet system, der skal erstatte en håndfuld ældre systemer, der kun i ringe grad taler sammen i dag, siger Niels Kring.

Det vil blandt andet betyde, at hele ansættelsesprocessen fra oprettelse og facilitering af bedømmelsesudvalg til kontrakttilbud og endelig ansættelse vil blive samlet ét sted.

– Forventningen er også, at hverdagsregistreringer såsom fravær, sygdom, flekstid og timeregistrering i større projekter vil blive lettet betydeligt, fordi man ikke længere vil skulle arbejde på tværs af forældede systemer, siger han.

Det er netop denne type digitalisering med potentielle ressourcebesparelser gennem optimerede arbejdsgange, som fakultet skal i gang med at identificere.

– Det er en vigtig øvelse at kikke eksisterende arbejdsgange og processer igennem, fordi der kan være betydelige gevinster i form af ressourcer, som kan frigives og bruges på andre opgaver, der skaber merværdi, siger Niels Kring.


Redaktionen afsluttet: 31.03.2021