Skip to main content
DA / EN

Strategi

Nyt digitaliseringsudvalg på fakultetet​

Fakultetets ledelsesgruppe har besluttet at nedsætte et digitaliseringsudvalg på fakultetet. Udvalget får til opgave er at koordinere arbejdet med Det Naturvidenskabelige Fakultets strategi om digitalisering af arbejdsgange og processer under Mennesker og Organisation.

Af Tina Ellehuus Larsen, , 07-07-2021

Sekretariatschef Niels Kring sidder for bordenden af det nye udvalg, og han mener, at udvalget kan få en stor betydning for digitaliseringen på det administrative område:

– Digitaliseringsudvalget består af en masse stærke administratorer fra både fakultetet og institutterne. Jeg er sikker på, at vi i fællesskab kan være med til at drive den overordnede administrative digitale dagsorden på fakultetet, og dermed sørge for, at arbejdsgange og processer på alle niveauer af organisationen koordineres på bedst mulig vis. Jeg ser i hvert fald meget frem til samarbejdet og glæder mig til at se, hvor meget længere vi kan nå ved en mere koordineret indsats.

Det nye digitaliseringsudvalg konstituerede sig onsdag 19. maj 2021, og planen er, at de til en start mødes hver måned. I udvalget sidder:

  • Karin Hjernø, sekretariatsleder BMB
  • Mette Søndergaard, sekretariatsleder FKF
  • Michael Christensen, studiesekretær Biologi
  • Søren Sten Hansen, udviklingskonsulent uddannelser
  • Christian Bilde Dannevang, HR og GDPR
  • Tine H. Kristiansen, leder økonomi
  • Tina Ellehuus Larsen, specialkonsulent
  • Niels Kring, sekretariatschef, formand for digitaliseringsudvalget

Udvalget ønsker i høj grad af modtage input fra og indgå i dialog med fakultetets medarbejdere, for at vi sammen arbejder for at realisere strategien på det digitale område.

Læs kommissorium for digitaliseringsudvalget.

Redaktionen afsluttet: 07.07.2021