Skip to main content
DA / EN
Dekanens ord

Direktionen er i dialog med ministeriet om plan for regionalisering af uddannelse

I løbet af efteråret skal universiteterne byde ind med planer for regionalisering af uddannelser. For direktionen betyder det i øjeblikket, at man er i tæt dialog med ministeriet.

Af Marianne Holmer, , 14-10-2021

Kære medarbejder

Allerførst vil jeg gerne gribe muligheden for at byde velkommen til Jens Ringsmose, der tiltræder som ny rektor på SDU. Jens har været medlem af direktionen i to år, og han og jeg begyndte stort set samtidig som dekaner.

Jeg kan tilslutte mig overskrifterne fra pressemeddelelserne, hvor Jens er omtalt som en visionær leder, der arbejder hårdt for hele SDU. Vi har allerede styrket samarbejdet med SAMF i hans korte tid som dekan.

Her kan nævnes initiativer inden for digitalt demokrati, hvor IMADA er involveret. Det er min opfattelse, at Jens brænder for at etablere samarbejder på tværs af SDU og fortsat vil udvikle SDU regionalt, nationalt og internationalt.

En stor del af tiden i direktionen går med arbejdet omkring regionalisering af uddannelser. Vi har mange dialoger med ministeriet omkring fortolkning af data, da djævlen jo ofte findes i detaljen.

Samtidig arbejder vi med argumenter for at SDU skal reducere mindre end 10 procent. Her er SDU’s tilstedeværelse i hele regionen med 21 procent af pladserne placeret uden for Odense et vigtigt argument.

Det forventes, at dimittendledighed kommer til at spille en væsentlig rolle i ministeriets dimensionering. Desværre er NAT udfordret på flere kandidatuddannelser med høj dimittendledighed.

Den største udfordring for hele sektoren er dog, at optaget på universiteter fremover bliver fastholdt på niveauet i 2019. Det bliver således ikke muligt at vækste på bachelor- og kandidatuddannelser, hvis den nuværende uddannelsespolitik fastholdes.

På NAT har vi en forsigtig tilgang til vækst, da vi dels har flere ledighedsdimensionerede uddannelser, som ikke kan vokse, og samtidig har vi taget hensyn til demografien i optaget med forventning om faldende ungdomsårgange i de kommende år.

Vi har dog et ønske om at uddanne flere kandidater indenfor IT-området. Dette er også et fokus for forligspartierne, og vi håber således, at det bliver muligt for NAT at fortsætte denne vækst.

Der skulle gerne være landet en mail i din indbakke med et link til APV-undersøgelsen. Jeg vil gerne opfordre dig til at udfylde spørgeskemaet jo før jo bedre, ja gerne allerede i dag.

APV-undersøgelsen er din mulighed for at komme med en tilbagemelding til dit institut eller sekretariat om dit arbejdsmiljø.

Undersøgelsen er en utrolig stor hjælp for alle med ledelsesansvar og for arbejdsmiljørepræsentanterne på NAT.

Ved at få din feedback kan vi arbejde langt mere målrettet med at sikre et fortsat godt arbejdsmiljø og forbedre det, hvor det kniber.

Marianne Holmer, dekan

Redaktionen afsluttet: 14.10.2021