Skip to main content
DA / EN
Dekanens ord

Mere fokus på NAT-områder i forskningsreserven og calls fra fondene

Regeringen offentliggjorde i sidste uge fordelingen af forskningsreserven. Her er der rigtigt mange emner, som NAT kan byde ind på.

Af Marianne Holmer, , 04-11-2021

Kære medarbejder

Tak for de spændende drøftelser på min runde i Dekanens hjørne på de fire institutter og i fakultetssekretariatet. Jeg fik mange gode input til de igangsatte aktiviteter og en række ønsker til prioriteringer i strategien for det kommende år.

Jeg mærker en stor interesse for at arbejde på tværs, men også en vis frustration. Der mangler tid og penge til at få det til at ske. Det er svært at finde interne midler. Den seneste debat omkring universiteternes basisbevilling viser, at de ”unge” universiteter har en langt lavere basisbevilling og derfor ekstra svært ved at afsætte interne midler til forskning.

Måske er der godt nyt. Regeringen offentliggjorde i sidste uge fordelingen af forskningsreserven. Her er der rigtigt mange emner, som NAT kan byde ind på. Den grønne omstilling dominerer, men også kvantecomputere, life science og rumteknologi m.fl. er nævnt.

Det bliver vigtigt at følge med i den kommende tid, hvor vi kan forvente forskellige calls inden for disse emner. Allerede i næste uge har vi efterårets første besøg af Novo Nordisk Fonden, hvor NAT-TEK-panelet vil fortælle om de kommende calls og forskere fra NAT vil pitche deres ideer til kommende forskningsprojekter og større visioner.

Det var en festlig dag på SDU i fredags, hvor det igen var muligt at afholde årsfesten. Desværre blev NAT’s æresdoktor Jennifer Dressman forhindret i deltagelse og René Holm modtog hædersbeviset på hendes vegne. Dalia Conde fra Biologisk Institut modtog Inspirationsprisen for hendes langvarige arbejde inden for beskyttelse af naturen (Conservation Biology), og hun har inspireret mange studerende og kolleger til at arbejde inden for hendes forskningsfelt, ikke mindst via hendes samarbejde med IMADA og CPOP.

Jeg var også glad for, at Leif Jensen som den første fik SDU’s TAP-pris. Leif har været en fantastisk person for NAT, hvor han har hjulpet med utallige driftsmæssige opgaver og skabt løsninger, hvor det har set håbløst ud. Leif gik på pension samme dag. Senere på aftenen var gangene fyldt af festglade studerende og ansatte, og der blev danset igennem til høj musik flere steder.

I sidste uge udløb fristen for besvarelse af APV og institutlederne og arbejdsmiljøudvalgene arbejdede hårdt for at få svarprocenten op. Det lykkedes til fulde med en svarprocent på 86% - det er vist det bedste resultat i undersøgelsens løbetid. Tusinde tak for opbakningen. Jeg ser meget frem til resultatet.

Trivsel og arbejdsforhold blev berørt på Dekanens hjørne på de fleste institutter og i fakultetssekretariatet, hvor alle ønsker et godt arbejdsmiljø og gerne vil arbejde for det. Jeg håber, at resultaterne fra APV-undersøgelsen vil være en hjælp til at forbedre forholdene, hvor det er nødvendigt. Arbejdet begynder, når vi får resultaterne om en uges tid, hvorefter vi har nogle måneder til at finde fokuspunkter og lave handle- og tidsplaner.

Marianne Holmer, dekan

 

Redaktionen afsluttet: 04.11.2021