Skip to main content
DA / EN
Ekspertlister

Er du ekspert? Vil du dele din indsigt med offentligheden?

Vil du som forsker bidrage til samfundsoplysning i medierne? Har du lyst til at hjælpe journalister med at forstå og perspektivere, når emner, der kan relatere til din forskning og ekspertise, kommer på dagsordenen?

Af Birgitte Svennevig, , 07-01-2021

SDU Kommunikation formidler jævnligt kontakt mellem journalister og medier, og det er blevet tid til at opdatere to af universitets ekspertlister.

Den ene liste indeholder forskere, der generelt ønsker at bidrage til emnet klima og grøn omstilling.

Den anden liste er mere specifik og indeholder forskere, der kan give input til de emner, der kommer på dagsordenen i forbindelse med det kommende kommunalvalg. Set med Det Naturvidenskabelige Fakultets briller kan dækningen af emner som for eksempel sygdomsbekæmpelse i det offentlige rum, natur, miljø, landbrug, vand, veje, kyst, parkering og trafik måske beriges af eksperter inden for naturvidenskab og/eller datalogi.

Hvis du er interesseret i at komme med på en eller begge ekspertlister, så send en mail til kommunikationsmedarbejder Birgitte Svennevig på birs@sdu.dk senest onsdag 13. januar 2021.


  • Du skal være kontaktbar og villig til at give journalister en hurtig tilbagemelding på, om du kan deltage eller ej. Medierne har ikke længere kun én deadline i døgnet – alle mediehuse kan publicere nyheder døgnet rundt via deres digitale platforme.
  • Du skal være interesseret i at udtale dig til medierne i aktuelle sager inden for dit forskningsområde og være klar til at perspektivere din viden – også gerne i en større samfundsmæssig kontekst.
  • Du skal være interesseret i ikke kun at udtale dig om specifikke forskningsresultater, men også de større sammenhænge og relevansen for samfundet.

Ekspertlisterne indeholder i stikordsform de områder, som de enkelte forskere udtaler sig indenfor. Du skal derfor angive, hvilke områder, du udtaler dig indenfor – og gerne angive dem i alment forståelige stikord.


Redaktionen afsluttet: 07.01.2021