Skip to main content
DA / EN

Strategi

Et år med fakultetets nye strategi

26. januar 2021 godkendte fakultetsledelsen fakultetets strategi for 2021-2025, og siden da er der sat en del forskellige handlinger i gang.

Af Tina Larsen, , 13-12-2021

Efter input fra diverse fakultære mødeorganer prioriteredes 7 temaer i foråret 2021:

  • ledelse, trivsel og inddragelse
  • administrativ digitalisering
  • uddannelse
  • samarbejde
  • digital kompetenceudvikling
  • samskabelse
  • onboarding

Overordnet set er dekan Marianne Holmer begejstret for det store engagement, som hun har oplevet undervejs i arbejdet med strategien:

– Det strategiske arbejde gik for alvor i gang i sommeren 2021, hvor især temaerne om ledelse, trivsel og inddragelse samt uddannelse har fyldt meget. Det har været en fornøjelse at se, hvordan medarbejderne på fakultetet har bidraget til at få strategien omsat til handling. Jeg mener, det er afgørende for os alle, at vi går til opgaven med et ønske om at gøre fakultetet til en arbejdsplads præget af trivsel og tryghed, og hvor de studerende oplever høj faglighed og et godt studiemiljø.

Ledelse, trivsel og inddragelse

Et af de vigtige temaer er ledelse, trivsel og inddragelse. Blandt andet har institutterne arbejdet med funktionsbeskrivelser/delegationsskrivelser for deres sektionsledere og forskningsledere. Et arbejde, som har involveret mange af institutternes medarbejdere.

Institutleder Jakob Møller-Jensen fortæller, at på Institut for Biokemi og Molekylær Biologi har de siden september haft mange snakke om, hvordan en funktionsbeskrivelse skal se ud:

– Som institutleder er jeg virkelig glad for, at så mange af instituttets medarbejdere har bidraget til dette arbejde. Vi har fået vigtige input til funktionsbeskrivelserne fra vores sektionsledere og forskningsledere, og institutrådet på BMB har desuden været med til at godkende produktet. Hele vejen igennem har jeg oplevet, at ledere og medarbejdere har kunnet se, at funktionsbeskrivelser er en god måde at forventningsafstemme på. Jeg glæder mig utrolig meget til at følge, om drøftelserne og selve beskrivelserne fører til mere tryghed og tillid mellem leder og medarbejder og dermed øget trivsel på vores institut.

Under temaet ledelse, trivsel og inddragelse har der også været et stort fokus på intern kommunikation og inddragelse.

Uddannelse

Fakultetets uddannelsesudvalg har hele året arbejdet intenst med dimittendernes kompetencer og kompetencebevidsthed. Prodekan Poul Nielsen har siddet for bordenden af dette arbejde, og han beskriver det således:

– Uddannelsesudvalget har sammen med undervisningsudvalgene arbejdet med at definere de væsentligste ikke-kernefaglige kompetencer i uddannelserne. Jeg synes, at drøftelserne har været præget af en god energi og opbakning fra alle sider. Nu skal vi for alvor til at se på, hvordan denne del af strategien skal implementeres, og det ser jeg meget frem til.

Administrativ digitalisering

Fakultetets nye administrative digitaliseringsudvalg havde det første møde tilbage i maj 2021. Sekretariatschef Niels Kring siger sådan her om de første 8 måneder af udvalgets arbejde:

– Digitaliseringsudvalget har været med til at drive den overordnede administrative digitale dagsorden på fakultetet, og dermed sørget for, at arbejdsgange og processer på alle niveauer af organisationen koordineres på bedst mulig vis. Nye digitale systemer har i høj grad præget virkeligheden på fakultetet på godt og ondt, blandt andet med nyt HR-system og nyt økonomisystem, og undervejs i planlægningen og implementeringen af disse systemer har Digitaliseringsudvalget spillet en vigtig rolle.


Redaktionen afsluttet: 13.12.2021