Skip to main content
DA / EN
Dekanens ord

Stort fokus på de studerendes kompetencebevidsthed

De studerende efterspørger værktøjer til at håndtere globale problemstillinger, men mangler bevidsthed om at de allerede har mange relevante kompetencer

Af Marianne Holmer, , 23-02-2023

Kære medarbejder

Foråret er på vej, og det hjælper altid på humøret. Universiteterne bliver fortsat holdt hen i spænding omkring nye reformer og ny finanslov. Det er jo ganske store ændringer, der lægges op til, og det giver bekymring i hele sektoren. Der er fortsat mange indlæg fra både universiteter og erhvervsliv i diverse medier, som advarer regeringen imod at indføre 1-årige kandidatuddannelser og omvendt opfordrer til, at vi kan optage internationale studerende. Vi må håbe at regeringen lytter til sektoren.

I de sidste måneder har vi arbejdet med vores egen strategi og drøftet prioriteringer for 2023. Tak for de konstruktive høringssvar fra udvalg og institutter, som kan ses på fakultetets hjemmeside for strategien. Omkring vores uddannelser fortsættes indsatser med et fokus på kompetencebevidsthed og udrulning af kompetenceportefølje.

Senest har vi drøftet nødvendigheden af kompetencer inden for bæredygtighed og klimaforandringer, -tilpasning og -afbødning. De studerende efterspørger at blive klædt på til at håndtere globale problemstillinger efter endt uddannelse, men mangler bevidsthed om at de faktisk lærer en hel del omkring disse emner på deres studier på fakultetet.

Dels har vi en række specifikke kurser i klima og bæredygtighed, og emnerne berøres også i mange andre kurser. Det er vigtigt, at de studerende bliver bevidste om disse kompetencer, og jeg vil opfordre alle undervisere til at fremhæve disse i undervisningen.

Inden for forskningen vil der i de kommende år være fokus på samarbejdet med SUND og OUH. Der arbejdes på mange niveauer for at øge samarbejdet, herunder det nylige forskningskald inden for flagship-centre. Meget snart kommer der en mulighed for at søge Discovery funds, hvor forskere på tværs af SDU og OUH kan gå sammen om at udvikle projektidéer.

Som følge af den kedelige udvikling inden for den globale geopolitik er SDU gået med i Nationalt Center for Forsvarsteknologi, som blev åbnet på AAU den 8. februar. Her er det specielt IMADA og FKF, som forventes at bidrage.

Vi fortsætter med at bidrage til den eksterne fundingstrategi på SDU, hvor der løbende kommer nye initiativer til at understøtte udvikling af projekter og indsendelse af ansøgninger. Alt dette formidles gennem ERT’s nyhedsbrev.

Jeg vil ikke undlade at bemærke, at det går rigtigt godt med at hjemtage midler til superspændende forskningsprojekter. Senest har en af vores forskere på BMB fået et ERC Starting Grant. Det er bare så dejligt, at det er lykkedes.

Stort tillykke til Kumar Somyajit og til BMB.

Marianne Holmer, dekan

Redaktionen afsluttet: 23.02.2023