Skip to main content
DA / EN
Dekanens ord

Ledelsesseminar og Folkemøde

I dagene op til Folkemødet fik ledelsesgruppen mulighed for at gå i dybden med en række temaer, inden fokus blev rettet mod netværk, debat og kandidatreform

Af Marianne Holmer, , 29-06-2023

Kære medarbejder

Sommeren er over os, og der er travlt op til ferien. Ledelsesgruppen trodsede travlheden, trak fire dage ud af kalenderen og rejste til Bornholm: Først for at afholde det årlige ledelsesseminar og derefter for at deltage i Folkemødet.

Første dag på ledelsesseminaret arbejdede vi med målsætningen fra strategien Vi vil tilbyde et enestående forskningsmiljø og udfolde fakultetets fulde potentiale.

IS IT A BIRD gav os et inspirationsoplæg om rekruttering af internationale medarbejdere og om diversitet i forskningsgrupper. Det blev suppleret med erfaringer fra institutlederne og førte til mange gode drøftelser, hvoraf nogle munder ud i direkte handlinger, mens andre er til mere langsigtet brug.

Dagen efter blev vi mere konkrete i drøftelser af studieadministrative processer, ny budgetmodel, ny runde af DIAS-adjunkter og et almindeligt ledelsesmøde.

Vi var beriget med et fantastisk dejligt sommervejr, og ud over de konkrete drøftelser var det mindst lige så vigtigt at pleje de uformelle samtaler, som er vigtige for samarbejdet i gruppen og på tværs af fakultetet.

Derefter var det tid til Folkemødet – og det var en stor oplevelse. Der var mange vigtige debatter og spændende oplæg (2800 events i alt!), men mindst lige så vigtigt var det at dyrke netværkene. For mit vedkommende blev det til en række uformelle møder med fonde og kolleger fra de andre universiteter.

Sjovest var det at stå i baren sammen med dekaner og fonde i KU´s telt fredag aften, hvor jeg fik lært at lave en rigtig Mojito. Jeg kan varmt anbefale deltagelse i Folkemødet, hvis man vil bidrage til den offentlige debat, komme i dialog med beslutningstagere og på samme tid pleje de danske netværk.

Ministeren – Christina Egelund – var til stede på Folkemødet og deltog i flere debatter, men hun var ikke villig til at drøfte kandidatreformen, selvom den blev livligt debatteret – og skudt ned fra alle sider.

Tirsdag i denne uge kom så reformforliget, og heldigvis er det blevet justeret en hel del siden de første udspil.

Reformen består af flere delelementer. 10% af pladserne på kandidatuddannelserne skal omlægges til 1 ¼-årige uddannelser, og yderligere 20 % skal lægges om til erhvervskandidatuddannelser. Bacheloruddannelserne skal dimensioneres med 8 % i forhold til baseline 2018-2022 og den aktuelle ungdomsårgang.

Endelig kan der optages flere internationale studerende.

Nu skal parterne arbejde sammen omkring fordeling af disse tiltag, og det er således meget svært at vurdere, hvor hårdt det kommer til at ramme SDU og Det Naturvidenskabelige Fakultet. Heldigvis ser det langt mere lovende ud end de første udmeldinger.

Med ønske om en rigtig god sommer til jer alle.

Marianne Holmer, dekan

Redaktionen afsluttet: 29.06.2023