Skip to main content
DA / EN

Uddannelse

Tværfagligt samarbejde batter: Refleksionsværktøj godt på vej

Refleksionsværktøjet Min Kompetenceportfolio går nu ind i det andet år for studerende på Naturvidenskab, og i september afholdtes de første workshops for de 2. års studerende. Alle uddannelser er nu med i tiltaget, som har til formål at udstyre de studerende med et sprog for det, som de lærer på studiet.

Af Tina Larsen, , 24-10-2023

Hele projektet kunne dog ikke være lykkedes uden et stærkt samarbejde på tværs af de fire institutter, fakultetssekretariatet og SDU RIO. Min Kompetenceportfolio er ifølge prodekan Poul Nielsen et fremragende eksempel på hvad der sker, når stærke VIP- og TAP-kræfter arbejder tæt sammen om et fælles mål:

– Det er dejligt med den gejst og energi som de involverede lægger i arbejdet med kompetenceportfolioen. De har en stor tro på at det virker og vil kunne gøre en forskel for vores studerende.

Specialkonsulent Lise Junker Nielsen, som var en del af projektgruppen for Min Kompetenceportfolio, beskriver hvorfor samarbejdet er gået så godt:

– Min Kompetenceportfolio tager afsæt i det gode som uddannelserne allerede gør. Vi bygger således oven på nogle af de ting som allerede fungerer, og det er nok også derfor at så mange kan se en mening i projektet. De er samtidig selv med til at forme kompetenceportfolioen så den passer bedst til deres studerende.

Flagskib i fakultetets uddannelsesstrategi

Min Kompetenceportfolio er et meget vigtigt element i fakultetets uddannelsesstrategi og skal være med til at løse to af de største udfordringer på uddannelserne: Tilknytning og karriereperspektiver.

I Danmarks Studieundersøgelse fra 2021 blev der tilføjet en række spørgsmål om dimittendernes oplevelse af overgangen til arbejdsmarkedet. Heri fremgik det at 35 % af de adspurgte dimittender fra kandidatuddannelserne havde svært ved at formidle sine kompetencer til potentielle arbejdsgivere.

Studievejleder Simone Sørensen beskriver problemstillingen således:

– Mange dimittender har svært ved at sætte ord på deres kompetencer når de er færdige med deres studie. Samtidig kæmper en del studerende med at holde motivationen oppe da de af forskellige årsager hele tiden er fokuseret på det næste mål eller den næste eksamen.

Gennem refleksion er håbet at de studerende får mere selvtillid og robusthed, når de skal gennem studiet:

Med Min Kompetenceportfolio har vi skabt et refleksionsværktøj til den studerende som kan være med til at huske dem på, at de faktisk har lært en masse, og det kan give dem yderligere blod på tanden i deres studie.

Simone Sørensen, studievejleder

Lektor Jane Ebsen Morthorst fra Biologisk Institut fremhæver også det præstationsfrie rum som en af styrkerne ved Min Kompetenceportfolio:

– Mange studerende i dag er bange for at lave fejl. Jeg oplever at de studerende er glade for at kunne åbne op og fortælle om sig selv. På den måde finder de ud af at alle har styrker og svagheder, og at alle dermed også begår fejl.

Min Kompetenceportfolio har som nævnt også et formål med at klæde de studerende på til at få deres første job:

– Når de er færdige med studiet, er tanken med kompetenceportfolioen at den kan bruges som et overblik over nogle af de kompetencer, som de kan præsentere for en kommende arbejdsgiver. På den måde løser vi forhåbentligt to grundlæggende udfordringer for vores studerende, fortæller Simone Sørensen.

De studerendes oplevelse

De studerendes oplevelse med Min Kompetenceportfolio har her i opstartsåret været blandet, men der er umiddelbart en del gode takter at spore.

For eksempel fortæller biomedicinstuderende Ida Mølri Knudsen hvordan snakken på workshop 2 hjalp hende ind i førsteårsprojektet:

– Jeg synes det gav enormt god mening at snakke om vores roller i en gruppe, så vi på den måde fik en bedre forståelse af hinandens måde at arbejde på.

Hun bakker op om Min Kompetenceportfolio, men kan også se at den fortsat er under udvikling:

Overordnet set kan jeg se de gode intentioner og tankerne bag kompetenceportfolioen, men der er stadig et stykke vej til at de helt er i mål med form og indhold. Jeg deltager dog i workshoppen til efteråret da jeg tror på, at det kan noget.

Ida Mølri Knudsen, biomedicinstuderende

Biologistuderende Mathilde Schrøder Petersen fortæller hvordan Min Kompetenceportfolio havde en betydning for den tvivl, hun havde omkring sit studievalg:

– Jeg var usikker på mit valg af studie allerede inden jeg startede på uddannelsen, da jeg havde mange forskellige spændende uddannelser oppe og vende.

Her var kompetenceportfolioen rigtig givende da der var fokus på, hvad man kan som biolog og på egne kompetencer. De refleksioner var med til at jeg nu er mere overbevist om, at jeg er landet det rigtige sted her på Biologi.

Biomedicinstuderende Louise Breum Jørgensen fortæller at hun især kunne bruge Min Kompetenceportfolio til at reflektere over, hvad hun kan bruge sin uddannelse til:

– Det at vi allerede blev introduceret til kompetenceportfolioen på første semester, fik mig til at tænke over hvad vi går og laver på biomedicin, og hvordan dette kan bruges videre i livet.

I september 2023 afholdt studievejledningen for første gang workshops for 3. semesters studerende, og herfra er tilbagemeldingen overordnet positiv:

– Vores udgangspunkt for de fire workshops var dialog og øvelser, og vi havde en oplevelse af at de studerende var godt med undervejs. Fokus var både på trivsel og kompetencer. Især nu hvor de går i gang med 2. studieår, som kan være svært for nogle da de kommer til at stå mere på egne ben, fortæller Simone Sørensen samt teamleder og studievejleder Camilla Gundlach.

Fortsat under udvikling

Ifølge Poul Nielsen har vi med Min Kompetenceportfolio virkelig fundet noget som giver mening for de involverede:

– Både blandt vores uddannelsesledere og i projektgruppen er der meget opbakning til dette initiativ, og jeg tror ogs  at mange af vores undervisere er med på ideen. Vi har dog brug for at endnu flere undervisere inddrager kompetenceportfolioen som en naturlig del af deres undervisning, da de på den måde er med at til vise de studerende meningen med værktøjet.

Ingen af de involverede lægger dog skjul på at Min Kompetenceportfolio stadig er under udvikling, med alt hvad det indebærer:

– Vi tilpasser løbende kompetenceportfolioen i takt med de studerendes feedback. Jeg hører fra de studerende at det er utroligt givende for dem, at de får tid og rum til at reflektere over både deres egen og også deres medstuderendes faglige og personlige udvikling, og det giver mig troen på at vi bare skal klø på og fortsætte det gode samarbejde. Også selvom der stadig er elementer som bør justeres, siger Jane Ebsen Morthorst afslutningsvist.

I den kommende tid afholder studierne workshops for de nye førsteårsstuderende, og på den måde vil Min Kompetenceportfolio på sigt blive noget som alle årgange beskæftiger sig med.

Redaktionen afsluttet: 24.10.2023