Skip to main content
DA / EN

APV

Dialog og nær ledelse afgørende for nedbringelse af stress

I oktober 2021 gennemførtes den seneste APV og trivselsmåling på SDU og NAT. Siden da har fakultet, institutter og fakultetssekretariat arbejdet intenst med deres APV-handleplaner.

Af Tina Ellehuus Larsen, , 19-05-2023

Det seneste års tid har fakultetets arbejdsmiljøudvalg haft fokus på forebyggelse af stress, blandt andet med en workshop tilbage i oktober 2022 og et oplæg ved Imran Rashid i januar 2023. Men hvad er der ellers sket med enhedernes APV og trivselsmålinger, og hvad skal der ske fremover?

Samarbejdsudvalg og Arbejdsmiljøudvalg holdt møde den 16. marts 2023, hvor de gjorde status over APV-handleplanerne. Dekan Marianne Holmer fortæller følgende fra mødet:

– Mit indtryk er, at institutter og fakultetssekretariat arbejder på højtryk med de temaer, som står i deres planer. Men det er ikke nemt. Især er det svært at finde de gode veje til, hvordan vi minimerer stress og øger trivslen blandt medarbejderne.

Til mødet i Samarbejdsudvalg og Arbejdsmiljøudvalg blev ord som italesættelse og dialog fremhævet som vigtige veje til forebyggelse af stress, mens den nære ledelse også har en afgørende rolle, når det skal spottes, om en medarbejder mistrives.

– Jeg oplever, at der nogle steder er ved at blive fundet løsninger på stress-udfordringen, som faktisk har en god effekt. Mange steder handler det om, at gruppen og dens nærmeste leder etablerer de gode rammer for samtalen om trivsel og stress, og at ledere, kolleger og den enkelte løbende italesætter emnet med hinanden, afslutter Marianne Holmer.

Den 17. august 2023 mødes arbejdsmiljøgrupperne igen som afrunding på temaet om forebyggelse af stress, hvor blandt andre SDU’s arbejdsmiljøkontor vil facilitere en snak om, hvordan dialog er et godt redskab til at sikre det psykiske arbejdsmiljø på NAT.

Til efteråret sætter fakultetet lys på et nyt tema i APV-handleplanen, nemlig konflikthåndtering.

Læs referatet fra møde i Samarbejdsudvalget og Arbejdsmiljøudvalg 16. marts 2023, hvor du både kan læse handleplanerne og institutternes og fakultetssekretariatets bemærkninger til handleplanerne.

Redaktionen afsluttet: 19.05.2023