Skip to main content
DA / EN
Undersøgelse

Epinion: SDU er kendt for tekniske og naturvidenskabelige uddannelser

SDU Kommunikation har i efteråret 2021 bestilt en undersøgelse hos analysebureauet Epinion. Undersøgelsen har vægt på en vurdering af det kampagnemateriale, som er udviklet af SDU’s centrale kommunikationsafdeling.

Af Trine Søndergaard, , 02-02-2022

Flere af rapportens konklusioner er interessante for Det Naturvidenskabelige Fakultet.  Især er det værd at bemærke, at målgruppen forbinder Syddansk Universitet med tekniske og naturvidenskabelige uddannelser. 

I undersøgelsen medvirkede 25 personer, som deltog i tre online fokusgruppemøder. Personerne var gymnasieelever, sabbatister eller førsteårsstuderende fra hele landet.

Af rapportens konklusioner fremgår det, at kampagnematerialerne udviklet af SDU Kommunikation fungerer rigtig godt. De virker appellerende, har høj liking og budskabsforståelse og er medvirkende til, at målgruppen søger mere information. Det fremgår desuden, at SDU’s brandværdier ”det folkelige”, ”legende” og ”dynamiske” er appellerende og skaber interesse hos de unge, fordi de kan se sig selv i værdierne. Målgruppen bemærker derudover, at SDU’s grafiske stil adskiller sig positivt fra andre universiteter.

Det er en hovedpointe i rapporten, at SDU især er kendt for teknik og naturvidenskab, men også for lavere adgangskvotienter og et godt socialt miljø. Generelt er SDU de seneste to år blevet mere kendt hos målgruppen. Kendskabet til de humanistiske og samfundsvidenskabelige områder er dog meget lavt.

NAT’s kommunikationsafdeling bemærker derudover en række pointer fra rapporten, som afdelingen vil have in mente i det videre arbejde med rekruttering og markedsføring, så det høje kendskab til naturvidenskab kan fastholdes og øges:

  • De unge bruger ug.dk i begyndelsen af deres søgefase, herefter er universitetets hjemmeside af afgørende betydning.
  • De uddannelsessøgende oplever at få et autentisk og troværdigt indblik i, hvordan hverdagen ser ud på et studie ved at høre det fra personer, der selv læser på de studier, de har interesse i.
  • Størstedelen af de unge peger på Facebook som den mest relevante kanal for kommunikation fra universiteter, herefter Instagram.
  • Flere af de adspurgte har kendskab til Syddansk Universitet, ikke til forkortelsen SDU – som kan forveksles med DTU.
  • Gamification og andre interaktive elementer virker appellerende hos målgruppen. Det svære valg bliver gjort mere legende. Quizzer fungerer bedst, hvis de har fokus på et bestemt interesseområde.
Redaktionen afsluttet: 02.02.2022