Skip to main content
DA / EN
Dekanens ord

Klar til Åbent Hus

På lørdag, 26. februar, er der Åbent Hus på SDU. Rigtigt mange medarbejdere og studerende har lagt et stort arbejde i at modtage gæsterne, som er nye potentielle studerende.

Af Marianne Holmer , , 23-02-2022

Kære medarbejder

Det var en stor fornøjelse at afholde nytårskur på NAT i tirsdags. Ikke mindst var det rigtig dejligt at se både kendte og nye ansigter i auditoriet, og det var dejligt at få en snak over et glas champagne efterfølgende. Jeg synes bestemt, at vi skal følge Martin Svenssons udtalelse til Rektor Jens Ringsmose om, at det allerede er en tradition, selvom dette var den første nytårskur.

Jens gav os også nogle gode spørgsmål at tænke nærmere over – for eksempel:

  • Hvad vil det sige at være et regionalt forankret universitet?
  • Hvordan bliver SDU samtidig en stærk international spiller?
  • Og hvordan sikrer vi høj kvalitet i alt, hvad vi laver på SDU?

Jeg mener, at vi med flere af vores strategiske tiltag på NAT kan bidrage til både diskussioner og løsninger på disse spørgsmål.

Der er to store aktiviteter i gang i direktionen netop nu. Det ene er SDU Climate Cluster (SCC), hvor vi netop er ved at formulere de sidste beskrivelser af virkemidler. Herefter sendes beskrivelsen af SCC til høring i de kollegiale organer, hvorefter SCC skal endelig godkendes af direktionen. Materialet forventes at være tilgængeligt på SCC’s hjemmeside i slutningen af marts, inklusive en køreplan for de forskellige virkemidler.

Den anden aktivitet er drøftelser af en ny budgetmodel på SDU. Arbejdet blev indledt med en workshop for direktionen, som førte til en liste over mulige principper for en ny økonomimodel. Disse principper skal nu i høring i de kollegiale organer, og derefter vil budgetafdelingen lave forskellige simuleringer ud fra de vedtagne principper. Målet er at have en ny budgetmodel klar til implementering i 2023.

På lørdag er der Åbent Hus for potentielle studerende. Der er mange medarbejdere og studerende, som har lagt et stort arbejde i at modtage de studerende. De får mulighed for at høre om alle fakultetets uddannelser og få en rundvisning på SDU og institutterne. Jeg håber, at rigtig mange potentielle studerende finder vej til vores stande. Det er vores erfaring, at rekruttering af nye studerende er god fra denne type af arrangementer, hvor de potentielle studerende møder universitetsstuderende og får set SDU.

Marianne Holmer, dekan

Redaktionen afsluttet: 23.02.2022