Skip to main content
DA / EN

Populær i gymnasiet

Hvert år bliver der downloadet mere end 300.000 artikler fra Aktuel Naturvidenskab. Et tidsskrift, som også studerende og forskere fra NAT skriver til.

129 SDU-forskere har svaret på en spørgeskemaundersøgelse om bladet Aktuel Naturvidenskab – tak for det!

De fleste af jer svarer, at I kender tidsskriftet Aktuel Naturvidenskab - men det er ikke alle, der ved, at bladet også udkommer elektronisk.

Tal fra bladets webserver har afsløret, at der i en periode på knap et år (1/7 2016 – 31/5 2017) er downloadet flere end 350.000 artikler fra hjemmesiden. Artiklerne er særligt populære på gymnasierne.

Vigtig forskningsformidling

Dekan Martin Zachariasen er glad for, at studerende og forskere fra NAT jævnligt er repræsenteret blandt artikelforfatterne.

- Aktuel Naturvidenskab spiller en vigtig rolle i formidlingen af naturvidenskab - især på gymnasierne. Desuden er det vigtigt, at vores fakultet er synligt i magasinet, således at omverdenen får øje på den spændende, naturvidenskabelige forskning på fakultetet, siger han.

Jeres svar viser også, at 64 pct. får bladet her på arbejdspladsen, og at 57 pct. af jer bruger mere end 15 minutter på at læse bladet.

Opgavesæt til undervisning i gymnasiet

60 pct. af jer mener, at bladet har nogen eller stor betydning som medie for dansk forskning inden for naturvidenskab og teknik.

Det er ikke alle, der er klar over, at bladets artikler også kan hentes elektronisk fra hjemmesiden www.aktuelnaturvidenskab.dk. Her kan man søge enkelte artikler eller temaer frem, og der ligger også opgavesæt til undervisning på gymnasie-niveau.

En undersøgelse viser, at der på et år downloades flere end 300.000 artikler fra hjemmesiden.

De mest populære artikler

Især i eksamensperioden bliver der downloadet artikler. Tilsvarende ligger det stille i ferierne.

Her er en top-5 over de mest downloadede artikler fra perioden 1.juli - 31. oktober 2016 (tallet i parentes angiver antallet af downloads):

1. Landbrugspakken – et risikabelt kvælstofeksperiment? Nr. 3/2016 (1233)
2. Den blå biomasse. Nr. 6/2008 (1062)
3. Bakteriers immunsystem åbner døren til en ny æra for biologien. Nr. 1/2016 (1056)
4. Et hav fuld af mikroplastik. Nr. 3/2015 (1054)
5. Pladetektonikken. Nr. 3/2006 (1037)

Og her er en tilsvarende top-5 for perioden 1. november 2016 – 31. januar 2017:

1. Ølbrygning – moderne bioteknologi. Nr. 5/2016 (1938)
2. Vitaminer til hjernen. Nr. 4/2016 (1646)
3. Fosfor fra husdyr truer vandmiljøet. Nr. 2/2003 (1632)
4. Bakteriers immunsystem åbner døren til en ny æra for biologien. Nr. 1/2016 (1570)
5. Et hav fuld af mikroplastik. Nr. 3/2015 (1534)

Artikler med lang levetid

Iflg. redaktør på Aktuel Naturvidenskab, Carsten Rabæk Kjaer, er top 5-listerne en skøn blanding af artikler fra nye numre og artikler, der kan have en hel del år på bagen.

- Først og fremmest fortæller det, at artiklerne i Aktuel Naturvidenskab kan have en meget lang levetid. Man kan sige, at det i høj grad er artikler, der tager et bredt perspektiv på aktuelle emner, der samtidig ligger tæt på kernestoffet i gymnasiet, der har chance for at blive til ”evergreens” i Aktuel Naturvidenskabs arkiv, siger han.

Tal fra Google Analytics viser desuden, at de 18-24-årige udgør den relativt største gruppe af besøgende på Aktuel Naturvidenskabs hjemmeside, og at kønsfordelingen tipper pænt til pigernes side med knap 58 % for det seneste halvår.

Vil du skrive i bladet?

Bladet er altid interesseret i forslag til gode artikler, og hvis du som studerende eller forsker har lyst til at bidrage, kan du finde bladets forfattervejledning her. Du kan skrive på både dansk og engelsk. NATs kommunikationsafdeling hjælper gerne – kontakt Birgitte Svennevig på birs@sdu.dk.

Redaktionen afsluttet: 17.08.2017