Skip to main content
DA / EN

Akademisk Råd

Seneste nyt fra Akademisk Råd på SUND

Reorganisering på fakultetet, undervisningsevalueringer og meriteringskriterier for lektorer og adjunkter. Det var blandt de punkter, som blev drøftet på sidste møde i Akademisk Råd på SUND. Du finder referat fra mødet her.

Af Bente Kjær, 17-01-2024

Akademisk Råd har til opgave at sikre de studerendes og de videnskabelige medarbejderes indflydelse på faglige og akademiske forhold.

På mødet i Akademisk Råd (AR) den 14. november 2023 var følgende på dagsordenen:

 • DIAS
  Professor Sten Rynning orienterer om:
  • Ændringer vedrørende DIAS adjunkter.
  • Ansættelsesform for DIAS adjunkter.
 • Reorganisering af SUND HR og økonomi
  Uddannelses- og sekretariatschef Merete Munk orienterer om:
  • Baggrunden for reorganiseringen.
  • Hvordan reorganiseringen evt. kan påvirke det akademiske niveau.
  • Yderlige tanker vedrørende processen generelt.
 • Undervisningsevalueringer
  Uddannelse- og sekretariatschef Merete Munk orienterer  om proces for tilpasning af undervisningsevalueringer.
 • Meriteringskriterier for lektorer og adjunkter
  Arbejdsgruppe nedsat i AR præsenterer deres arbejde med meriteringskriterier for adjunkter og lektorer.

Herudover var der punkter til orientering fra:

 • Formanden
 • Dekanen
 • Studenterrepræsentanterne
 • TAP

For yderligere information kan du læs referatet fra mødet her.

Om Akademisk Råd

Akademisk Råd på SUND har til opgave at sikre de studerendes og de videnskabelige medarbejderes indflydelse på faglige og akademiske forhold.

Akademisk Råd kan udtale sig og rådgive fakultetets ledelse om akademiske forhold, herunder forhold af relevans for fakultetets udvikling, organisering og økonomi.

Rådet består af en formand og 11 medlemmer, som er henholdsvis VIP, TAP og studenterrepræsentanter. Dekanen er født medlem af rådet.

Rådet holder møder mindst to gange per semester.

Læs mere Akademisk Råd på SUND her.

Redaktionen afsluttet: 17.01.2024