Skip to main content
DA / EN

Akademisk Råd

Seneste nyt fra Akademisk Råd på SUND

Akademisk Råd har til opgave at sikre de studerendes og de videnskabelige medarbejderes indflydelse på faglige og akademiske forhold. Her får du et overblik over, hvad rådet drøftede på sidste møde.

Af Bente Kjær, 30-11-2022

På mødet i Akademisk Råd (AR) den 13. september 2022 var følgende på dagsordenen:

  • Medbestemmelse og medinddragelse – Midtvejsevaluering af de kollegiale organer på SDU
  • Vurdering af Doktordisputats 
  • Forfremmelsesprogram 

Herudover var der punkter til orientering fra:

  • Formanden
  • Dekanen
  • Studenterrepræsentanterne

Læs referat fra mødet her for yderligere information.

Om Akademisk Råd

Akademisk Råd på SUND har til opgave at sikre de studerendes og de videnskabelige medarbejderes indflydelse på faglige og akademiske forhold.

Akademisk Råd kan udtale sig og rådgive fakultetets ledelse om akademiske forhold, herunder forhold af relevans for fakultetets udvikling, organisering og økonomi.

Rådet består af en formand og 11 medlemmer, som er henholdsvis VIP, TAP og studenterrepræsentanter. Dekanen er født medlem af rådet.

Rådet holder møder mindst to gange per semester.

Læs mere Akademisk Råd på SUND her.

Redaktionen afsluttet: 30.11.2022