Skip to main content
DA / EN

Ligestillingsudvalget

Seneste nyt fra Ligestillingsudvalget på SUND

Ligestillingsudvalget arbejder for at synliggøre og kvalificere de mange forskellige typer af talenter på SUND. Her får du et overblik over, hvad udvalget drøftede på deres sidste møde.

Af Bente Kjær, 21-12-2022

På mødet i Ligestillingsudvalget (LiU) den 9. november 2022 var følgende på dagsordenen:

  • Bordet rundt
  • Opsummering og refleksioner om masterclass IGab
  • Revision af udvalgets kommissorium
  • Drøftelse og oplæg til institutlederkredse og fakultetet om SUND LiU
  • Hvad skal med i nyhedsbrev?
  • Punkter til kommende møder i 2023

Læs referat fra mødet her for yderligere information.

Om Ligestillingsudvalget

Ligestillingsrudvalget, som består af en formand og 9 medlemmer, refererer direkte til dekanen og det centrale ligestillingsudvalg på SDU. 

Udvalget har fokus på at synliggøre og kvalificere forskellige typer af talenter  på SUND og arbejder på at få de bedst kvalificerede ind i fakultetets forskningsområder uanset køn, etnicitet og forældres akademiske baggrund.

Læs mere om Ligestillingsudvalget her.

Redaktionen afsluttet: 21.12.2022