Skip to main content

Samarbejdsudvalget

Seneste nyt fra SUNDs Samarbejdsudvalg

SUNDs Samarbejdsudvalg behandler spørgsmål vedrørende arbejds- og personaleforhold på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Her får du et overblik over, hvad udvalget drøftede på sidste møde.

Af Bente Kjær, 24-06-2022

På mødet i Samarbejdsudvalget den 26. april 2022 orienterede dekan Ole Skøtt, formand for udvalget, blandt andet om:

Uddannelser i hele landet - herunder at:
  • Jurauddannelsen i Esbjerg er blevet besluttet.
  • Der pågår en drøftelse i regeringen vedrørende optagelsessystemet.
Økonomi – herunder at:
  • Færdiggørelsen af og flytningen til Nyt SUND fortsat er en joker i økonomien.
  • Bestyrelsen har godkendt, at der sker en overskridelse ift. perioden, hvor vi vil have dobbelthusleje.
  • Officielt er flyttedatoen for SUND fortsat februar 2023.
Herudover blev følgende emner drøftet på mødet:
  • Lønforhandling for lektorer.
  • Intern medarbejdermobilitet.

Læs referat fra mødet her for yderligere information.


Om Samarbejdsudvalget på SUND:

SUNDs Samarbejdsudvalg behandler spørgsmål vedrørende arbejds- og personaleforhold på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet herunder personalepolitikken.

Målet er at skabe fælles accepterede rammer for udvikling og udformning af egen arbejdssituation for alle fakultetets medarbejdere.

Samarbejdsudvalget består af ledelsesrepræsentanter (A-side) og medarbejderrepræsentanter (B-side).

Dekan Ole Skøtt er formand for udvalget, mens tillidsrepræsentant Lars Elbæk (IOB) er næstformand.

Læs mere om SUNDs Samarbejdsudvalg her.

Redaktionen afsluttet: 24.06.2022