Skip to main content
DA / EN
SUND Mentorprogram

Nyt mentorprogram skal tage hånd om de unge forskere

For at forbedre trivsel og udvikling hos de yngre forskere, udbyder Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet, fra efteråret 2024 et mentorprogram, som er målrettet ph.d.-studerende, postdocs og adjunkter.

Af Nana Olejank Hansen, , 20-02-2024

Det kan være hårdt og ensomt at være ung spirende forsker. Det vil for mange gøre en forskel, at man har nogen at læne sig op ad. Derfor har SUND skræddersyet et mentorprogram, hvor de unge forskere får mulighed for at sætte fokus på trivsel, karriereudvikling, ligestilling, diversitet, inklusion og organisatoriske udfordringer.

- Vi ønsker at være et fakultet, som tager hånd om den enkeltes karriereudvikling og trivsel som forsker.  Vi kobler unge forskere med mere erfarne og skaber mindre og fortrolige netværk, som kan opretholdes igennem forskeruddannelsen og karrieren, fortæller dekan Ole Skøtt.

Mentorprogrammet har flere fokuspunkter. Her er både blik for den yngre forskers individuelle karriereudvikling, mentorens egen udvikling gennem mentoring og udvikling af organisationen.

En gang årligt aflægger SDU’s Gender Equality Team og den administrative koordinator rapport for forløbene til fakultetets ligestillingsudvalg, som fungerer som følgegruppe. Her præsenteres blandt andet programmets udvikling, men også de tilbagemeldinger og input til organisationen, som deltagerne er kommet med. Fakultetet forpligter sig altså til at handle på de tilbagemeldinger, der måtte komme.

Allerede afprøvet med stor succes

Mentorprogrammet er allerede testet via et pilotprojekt på Institut for Regional Sundhedsforskning i 2022-2023. Det er dette mentorprogram, som nu bliver udbredt til hele Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Det der især blev fremhævet som positivt efter pilotprojektet var, at det gav en mulighed for karriereafklaring og sparring. Deltagerne gav udtryk for, at det ville være godt, at mentorforløbet blev udbudt tidligere, og det har man blandt andet taget med i implementeringen af det nye forløb.

De ph.d.-studerende vil blive tilbudt forløbet allerede på deres introduktionsforløb ved ph.d.-skolen, mens postdocs og adjunkter vil blive udvalgt gennem kontakt med institutlederen.

-De yngre forskere var rigtig glade for at deltage i forløbet, og de mere erfarne forskere gik derfra med læring både fagligt og personligt. Vi blev også som ledere meget klogere på, hvordan vi bedst kan understøtte de unge forskere, fortæller institutleder for Institut for Regional Sundhedsforskning, Rikke Leth-Larsen.

Er du blevet nysgerrig på det nye mentorprogram, så læs mere på siden Mentoring for Change

Redaktionen afsluttet: 20.02.2024