Skip to main content
DA / EN

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Institutter og institutledelse

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetet består af otte institutter, som er selvstændige organisatoriske enheder.

På institutterne er fakultetets forskningsaktiviteter organiseret i forskellige forskningsenheder, som hver især har fokus på specifikke sundhedsvidenskabelige områder.

Ud over forskning spiller institutterne også en central rolle i driften og udviklingen af fakultetets uddannelser, hvilket omfatter alt fra undervisning til administration af studieforløb.

Hvert institut ledes af en institutleder, som har ansvaret for både den daglige ledelse og den strategiske udvikling af instituttet.

De otte institutledere udgør desuden en del af fakultetets ledelse, som også tæller dekanen, prodekanen for forskning og innovation samt uddannelses- og sekretariatschefen. Sammen sikrer de en koordineret tilgang til forskning og uddannelse på tværs af fakultetet.

Ledergruppen

Institutledere