Skip to main content

Ph.d.-administrationen

Ph.d.-administrationen er den del af  TEK Uddannelse der varetager sekretariatsfunktionen for fakultetets ph.d.-udvalg og ph.d.-skole herunder legalitetskontrol, kvalitetssikring og formidling vedr. forskeruddannelse på fakultetet. Ph.d.-administrationen sørger for sagsbehandling, samt kontinuerlig udvikling og evaluering af fakultetets ph.d.-uddannelse både i internt og eksternt regi.

Ph.d.-administrationen er desuden repræsenteret i:

  • SDUs Ph.d.-Koordinationsudvalg (Ph.d.-K)
  • Tværfaglig SDU ERFA-gruppe inden for ph.d.-administration
  • Den administrative baggrundsgruppe til arbejdsgruppen vedr. forskeruddannelse under Danske Universiteter

Se mere om TEKs ph.d.-uddannelse:

Ph.d.-skolens websider (sdu.dk)
TEK ph.d. websider vedr. administration (sdunet)

Kontakt: phd@tek.sdu.dk

Sidst opdateret: 21.12.2021