Skip to main content
DA / EN
Ph.-d.

Forfatterspiren, der tog på rejse ind i sanselig matematik

Et interview med Amalie Thorup Eich-Høy, der er ph.d.-studerende på Forskningscenter for Naturvidenskabelig Uddannelse og Formidling ved Institut for Matematik og Datalogi, SDU. 

Af Ursula Lundgreen, , 20-08-2023

Hvad handler dit ph.d.-projekt om?

I mit ph.d.-projekt dykker jeg ned i matematikundervisningen med fokus på lineær algebra, og hvordan undervisningen i netop det fag foregår her på IMADA. Jeg er særligt fascineret af at udforske, hvordan matematikken kan overskride den traditionelle opfattelse af faget som noget abstrakt og adskilt fra vores krop og omgivelser.

Måske matematikken kan observeres og forstås gennem vores kropssprog, gestik, interaktion med materialer og den rumlige kontekst?

Måske eksisterer matematik ikke kun som intellektuel viden. Vi er mennesker, der er en del af verden, og vores læring og tænkning er forbundet med vores fysiske tilstedeværelse.

Mit ønske er at mine opdagelser i sidste ende måske kan bidrage til udviklingen af en ny tilgang til matematikdidaktik, der inddrager den kropslige og rumlige dimension. Ved at anerkende disse aspekter tror jeg på at vi kan skabe en endnu mere engagerende og effektiv læringsoplevelse.

Hvorfor vil du gerne skrive en ph.d.?

Jeg elsker virkelig at fordybe mig og lære nye ting. Det er en fantastisk følelse at opdage noget, jeg ikke vidste på forhånd. Desuden elsker jeg at skrive og har faktisk Dansk som hovedfag, hvor matematikken var mit sidefag. Så derfor er det også meningsfuldt for mig at bringe mennesket ind i matematikken.

Forskervejen er ligesom den vej, hvor jeg kan kombinere mine to faglige interesser på en meningsfuld måde.

Jeg tror, det er vigtigt at nogle af de helt centrale naturfag som matematik, der er grundlag for rigtig meget af den teknologiske udvikling vi ser nu, bliver mere tilgængelig og nemmere at forholde sig til for en bredere målgruppe.

Amalie Thorup Eich-Høy, ph.d.-stipendiat, FNUG

Hvad lavede du før?

Jeg er oprindeligt uddannet makeup-artist. Jeg indså dog, at hvis jeg gjorde det til mit fuldtidsjob, ville jeg miste min hobby. Derfor besluttede jeg mig for at stile imod at blive gymnasielærer.

Undervejs på mit studie havde jeg et kursus i didaktik, hvor Connie Svabo var underviser. Efterfølgende inviterede hun mig med til et forskningsprojekt, hvor jeg skulle filme en 9. klasse i dansk, matematik og samfundsfag. Det var virkelig spændende for mig, da det var første gang, jeg var ude på egen hånd og observere en klasse på den måde.

At være med i et forskningsprojekt var virkelig en stor oplevelse. Senere blev jeg studentermedhjælper på FNUG, og så kom opslaget, som jeg jo bare måtte søge.

I virkeligheden er det at læse en ph.d. et arbejde, hvor jeg trækker på alle mine erfaringer inklusive min baggrund som makeup-artist og min kærlighed til kunst.

Hvad drømte du om at blive, da du var barn?

Mange ting! Men da jeg gik i 2. klasse, ønskede jeg mig at blive forfatter. Jeg var sådan en, der læste i frikvartererne, og når jeg var til familiefødselsdage. Og efter jeg var blevet lagt i seng, havde jeg altid en bog under puden. Jeg tror jeg har læst Det Gyldne Kompas-serien 11 gange som barn og skrevet fem udkast til fantasyromaner i løbet af min folkeskoletid.

Da jeg så blev lidt ældre, så kom tanken, at jeg skulle være lærer.

Hvordan tror du, dit ph.d.-projekt kan have betydning for vores samfund?

Jeg tror, det er vigtigt at nogle af de helt centrale naturfag som matematik, der er grundlag for rigtig meget af den teknologiske udvikling, vi ser nu, bliver mere tilgængelig og nemmere at forholde sig til for en bredere målgruppe. Således at de mennesker der repræsenterer matematikken, også repræsenterer hele det samfund, som de skal udvikle løsninger til.

Og netop her tror jeg måden, der undervises i Matematik på lige nu ofte afhænger af, at man som studerende naturligt har let ved en tilgang, som er præget af at stå med kridtet i hånden og næsen helt op i tavlen i dyb koncentration. Og intet ondt sagt om kridttavler – jeg elsker dem selv! Men jeg tror bare, vi også får brug for de mennesker, som måske i højere grad forstår det rum, som kridttavlen hænger i, og hvordan bevægelser, ord, og menneskelige relationer også kan være redskab for at forme nyskabende matematiske løsninger.

Det er dét, jeg håber på, mit ph.d.-projekt kan være med til at undersøge og skabe grundlag for.

Mød forskeren

Amalie Thorup Eich-Høy er ph.d.-stipendiat på Forskningscenter for Naturvidenskabelig Uddannelse og Formidling (FNUG).

Kontakt

Mød forskeren

Connie Svabo er professor og leder af Forskningscenter for Naturvidenskabelig Uddannelse og Formidling, hvor uddannelses- og medieforskere samarbejder med matematikere, fysikere, kemikere, biologer, dataloger og andre videnskabsfolk om at skabe inspirerende uddannelse.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 20.08.2023