Skip to main content

Bevilling

Operatoralgebra-gruppen modtager bevilling fra Horizon Europe-programmet

Operatoralgebra-gruppen ved IMADA, SDU, deltager i stort netværksprojekt, der netop har modtaget 496.800 euro fra Horizon Europe-programmet og deres såkaldte Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA).

Af Ursula Lundgreen, , 06-01-2023

Projektet, som bærer titlen ”Operator algebras that one can see”, består af et internationalt forskningsnetværk af 26 europæiske og nordamerikanske universiteter.

Bevillingen åbner for etableringen af nye spændende samarbejder med forskere på det amerikanske kontinent. Desuden vil det give os muligheden for at deltage i længerevarende tematiske programmer, som for eksempel det i Operator Algebra ved Fields instituttet i Toronto, der løber i hele efteråret 2023 og samler forskere fra hele verden. Bevillingen er naturligvis særligt vigtigt for vores yngre forskere, som nu får rig mulighed for at udbygge deres akademiske netværk.

David Kyed, professor og koordinator for SDU’s deltagelse

Projektets omdrejningspunkt er de såkaldte graf-C*-algebraer, som er en særligt håndgribelig klasse af C*-algebraer hvis struktur kan analyseres via den tilknyttede graf, og som ydermere udgør vigtige eksempler indenfor ikke-kommutativ geometri. Graf-algebraer bruges som et forenende middel for områder af matematikken, der hidtil ikke ofte har spillet sammen.

Hovedformålet med projektet er derfor at skabe et netværk af forskere, der med hver deres kompetencer står klar til at udforske en række problemer indenfor graf-C*-algebraer. Synergien mellem disse nye og innovative forbindelser vil derfor skabe mulighed for at udvikle og anvende helt nye metoder.

Med et tværfagligt netværkssamarbejde på tværs af landegrænser, skabes der langt bedre vækstbetingelser for at banebrydende indsigter og ny-opdagelser kan opstå. Opdagelser som vil få betydning langt ud over selve grafalgebraerne. Særligt forventes det at der igennem samarbejdet vil blive udviklet en tværfaglig dimension, der omfatter kvantecomputere.

Om Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)

MSCA finansierer forskning og innovation og udstyrer forskere med ny viden og nye færdigheder gennem mobilitet på tværs af grænser og eksponering for forskellige sektorer og discipliner. MSCA bidrager også til at opbygge Europas forsknings- og innovationskapacitet ved at investere i forskeres langsigtede karriereforløb.

MSCA finansierer desuden udviklingen af ph.d.- og postdocuddannelsesprogrammer og forskningssamarbejdsprojekter i hele verden. 

Mød forskeren

David Kyed er professor og sektionsleder for Topology, Algebra, Analysis and Geometry på Institut for Matematik og Datalogi ved SDU.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 06.01.2023