Skip to main content

Referat fra mødet i Fællesadministrationens webkoordinatorgruppe den 7. juni 2023 13:30-15:00

Ad Siden sidst - Nye kollegaer i SDU Kommunikation)

Kristine præsenterede sig selv. Kristine bliver tilknyttet til denne gruppe fremad sammen med Erik og Kurt.

Ad Siden sidst - Opgradering)

Siden vi i januar flyttede vores løsning i skyen, har Sitecore frigivet version 10.3, som vi gerne skal opgraderes til. Vi regner med at dette kan ske en torsdag fra kl. 15:30, med genåbning om mandagen kl. 08:00 eller tidligere. Vi melder dette ud, men er meget bevist omkring 5. juli som kritisk faktor. Vi sigter med stor sandsynlighed efter 6. juli.

Ad Ejerskab – hvorfor?)

Ejerskab er på vej på siderne, så vi bedre kan understøtte afdelinger og fakulteter ift quality assurance, tilgængelighed, statistik, så man kan arbejde mere struktureret med web.

Lettere for alle at finde frem til ejeren, så vi ikke behøver forstyrre andre end selve ejeren, hvis der er et problem på en side.

 

Ejerskab giver desuden mulighed for feedback og kommentarfunktion på udadrettede sider, men også at systemet sender besked om brudte links til ejeren.

 

Tidsplan: Er i gang, fortsætter hen over sommeren

 

Vi er desuden ved at kigge på hvordan vi kan få ejerskab på delt indhold, fx en bestemt tekstkomponent, et kassogram etc.

Ad Nyt fra arbejdsgrupperne)

Kort gennemgang af hvad der bliver arbejdet med i de forskellige arbejdsgrupper, hvor de forskellige enheder i fællesadministrationen sidder repræsenteret.

Ad Kommende strategisk arbejde)

VI kommer formentlig til at arbejde med ny onlinestrategi, som kommer til at handle om hvordan vi kommunikerer og vende os fra indefra og ud til udefra og ind-perspektiv. Mere om dette i løbet af efteråret.

Ad Bordet rundt)

Der blev gensidigt orienteret omkring bordet

Ad Evt.)

Intet til punktet


Sidst opdateret: 07.06.2023