Skip to main content

Netværk på SDU

Webområdet på SDU

Her kan du læse mere om, hvordan der arbejdes med web på SDU

Web fylder rigtig meget i et kommunikationsperspektiv. Al kommunikation ender på et tidspunkt på web og dette kræver, at man som organisation har et godt samarbejde på tværs af enheder.

Dette arbejde understøttes blandt andet af,  at der er nedsat en  formaliseret styregruppe for web-porteføljen, så det sikres at der  er klare beslutningsprocesser.  

Under webområdet på SDU er der desuden nedsat arbejdsgrupper, som består af repræsentanter fra fakulteter og relevante repræsentanter fra fællesadministrationen.

Disse grupper er etableret for at sikre at de medarbejdere, der arbejder med kommunikation inden for en bestemt målgruppe, har  fagfæller at erfarings-udveksle med.

Webporteføljen styres organisatorisk af  følgende grupper

Webporteføljen forholder sig udelukkende til sdu.dk, mitsdu.dk og SDUnet.

Decentrale koordinerede fora

Fællesadministrationen har en webkoordinatorgruppe, som du kan læse mere om her: Webkoordinatorgruppen i fællesadministrationen

Sidst opdateret: 05.07.2022