Skip to main content

Arbejdsgruppen for Uddannelseskommunikation (Indskrevne studerende - MitSDU)

Formål

Formålet med arbejdsgruppen er at give de medarbejdere, der arbejder med uddannelseskommunikation med fokus på indskrevne studerende, hvor de kan erfaringsudveksle omkring de ting, der kan være webmæssigt. Arbejdsgruppen har udelukkende fokus på mitsdu.dk.

Deltagere i arbejdsgruppen 

Tovholder: Bettina Heramb Edelweiss og Kurt Bilde, SDU Kommunikation

 • Lotte Bloch, Humaniora
 • NN (Studerende), Humaniora
 • Anne-Sofie Holm Arnoldus, Sundhedsvidenskab (pt. på barsel)
 • Kirstine Munk Bang, Sundhedsvidenskab
 • NN (Studerende), Sundhedsvidenskab
 • Camilla Katrine Hollmann, Naturvidenskab
 • Nanna Borup Meitilberg, Naturvidenskab
 • Janne Valdgård Petersen, Det Tekniske Fakultet
 • NN (Studerende), Det Tekniske Fakultet
 • Kirstine Ravn Kjems , Samfundsvidenskab
 • NN (Studerende) , Samfundsvidenskab
 • Karen Buchgraitz, Studieservice
 • Pernille Beck-Jacobsen, RIO

Mødefrekvens i 2024

Arbejdsgruppen mødes 3 gange årligt og i 2024 er mødedatoerne følgende:

 • 16. maj, kl. 13.00 - 15.00 via teams - dagsorden
 • 26. september, kl. 13.00-15.00 via teams - dagsorden
 • 28 november, kl. 13.00-15.00 via teams - dagsorden

Dagsordner og referater fra møderne i 2023 og før

Der føres udelukkende beslutningsreferater over møderne.  Du kan se de punkter, vi har behandlet på møderne i 2023 og før herunder.

Har du noget som du gerne vil have behandlet på et af de kommende møder, så kontakter du blot den kollega fra din enhed/fakultet, der deltager i arbejdsgruppen, og så vil han/hun bære det videre ind i arbejdsgruppen, hvis det vurderes relevant.

Referater fra møder før 2023

 • 17. maj, kl. 13.00 - 15.00 - referat
 • 27. september, kl. 13.00-15.00 -referat
 • 30 november, kl. 13.00-15.00 - dagsorden

 

 

Sidst opdateret: 11.12.2023