Skip to main content

Referat

Ad 1) Aktuel status på implementeringen af de nye studiesider

Alle fakulteter har meldt at de er live med deres sider. Der er et par småjusteringer ift. f.eks. Rio's sider, som kommer på plads asap. Dermed kan næste skridt sættes iværk, nemlig arbejdet med indhold og struktur ift. "non-publish". Der arbejdes med Vejledning-og-support som det første, men også studieliv, study_abroad og karriereveje vil der blive kigget på.

Ad 2) Orientering om igangværende arbejde med indhold under ”Vejledning og support”

Det blev spurgt til hvorfor det netop kun var vejledning og studieregler der blev kigget på, hvilket er fordi det er der hvor fakulteterne har identificeret at der er mest indholdssammenfald og potentiale for indholdsforbedring.

Ad 3) Evt.

Intet til dette punkt

Sidst opdateret: 05.09.2022